TV 2

Ett skritt videre for «TV 2 i 2020»

Pressemelding   •   nov 11, 2016 14:00 CET

Organisasjonskartene og rollene i den nye organisasjonen ble i dag presentert for de ansatte i TV 2.

Alle medarbeidere i TV 2 fikk i dag informasjon om hvordan deres avdeling vil se ut i den nye organisasjonen, samt om deres område blir en del av kompetansekartleggingen, eller om rollen videreføres som i dag.

– Lederne har brukt mye tid på å bygge en organisasjon som kan levere på de strategiske målsetningene utarbeidet i strategiprosjektet «TV 2 i 2020». Denne fredagens budskap til alle medarbeidere og igangsettingen av den videre prosessen er derfor et nytt skritt mot det TV 2 skal være fremover, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand.

Det gjenstår nå en overtallighet på rundt 90 årsverk i TV 2, 70 av disse er inkludert i den bemanningsprosessen som starter nå, som også inkluderer prosjekt «GPO». Rundt 20 årsverk er identifisert overtallig frem i tid, men berøres først når TV 2 flytter inn i nye lokaler i Bergen og i Oslo.

– Bemanningen skal baseres på en helhetsvurdering av ansiennitet, sosiale forhold, alder, kjønn og kompetanse. Slik kan alle medarbeidere bli vurdert på et bredest mulig grunnlag. I dag har vi enkel tilgang til alles ansiennitet, alder og kjønn, mens vi ikke har oversikt over sosiale forhold og kompetanse. Alle får nå muligheten i samråd med lederne til selv å vurdere sin kompetanse og hvilke roller i den nye organisasjonen som kan passe for dem, sier hun.

TV 2s utgangspunkt har hele veien vært å oppnå størst mulig grad av frivillighet. 71 medarbeidere valgte å benytte seg av det åpne sluttpakketilbudet, mens flere ennå er i prosess.

– Vårt ønske gjennom hele denne prosessen er å oppnå størst mulig grad av frivillighet. Samtidig har vi vært tydelige på at vi nå opererer innenfor en strammere økonomisk ramme en tidligere. Men vi vil fortsatt gjøre det vi kan for å tilrettelegge for gode løsninger for den enkelte, sier Willand.

TV 2 er Norges største kommersielle TV-kanal, og er en del av mediehuset TV 2 som står bak en rekke etablerte merkevarer som TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Sportskanalen, TV 2 Humor, TV 2 Sumo, TV2.no, TV 2 Mobil og TV 2 Skole.TV 2 er en del av Egmont, som er et av Nordens største mediekonsern med 6300 ansatte og aktivitet i 30 land. TV 2s eier Egmont er en stiftelse, og Egmont Fondet deler årlig ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge. Egmont står bak mer enn 700 magasiner, forlag, Klikk.no, Nordisk Film, kinodrift, samt flere deleide selskaper.