Schneider Electric Norge

Etterlyser samarbeid for smarte byer og bygg

Pressemelding   •   okt 05, 2016 12:27 CEST

For å sikre energieffektive bygg i fremtiden, må byggene bli smartere og bransjen må jobbe sammen. -Et hinder er å finne enklere å måter bryte ned siloene mellom sektorene og segmentene, sier Dagfinn Ringås, administrerende direktør i Schneider Electric.

Schneider Electric ble nylig rangert som leder av Navigant Research Leaderboard-rapporten om systemer for energistyring i bygg (Building Energy Management Systems – BEMS). For andre år på rad får Schneider Electric toppkarakter for både strategi og gjennomføringsevne, og topper en liste over 15 selskap som har vist sterke resultater i BEMS-markedet. Mye av grunnen til det, er deres SmartStruxure™-løsning, som er et viktig ledd i utviklingen med å få alle komponenter i alle elektriske installasjoner til å kommunisere med hverandre.

- Dette sparer samfunnet for store summer, og forenkler hverdagen for både bedrifter og privatpersoner, sier Ringås, administrerende direktør i Schneider Electric.

Anerkjent for smarte bygg og energieffektivisering
Schneider Electrics SmartStruxure™-løsning, basert på selskapets StruxureWare™ Building Operation-programvare, får anerkjennelse for sine avanserte analytiske evner som fremmer utviklingen av smarte bygg og energieffektivisering.

- Enkeltsystemer kan være svært avanserte og «smarte», men intelligensen til et bygg eller en by er avhengig av at disse enkeltsystemene handler og snakker sammen. Systemer som SmartStruxture legger til rette for dette, forklarer Ringås

SmartStruxure –løsningen hjelper byggeiere og driftsselskaper med å oppnå maksimal energieffektivisering takket være fokus på innovasjon på alle alle nivåer.

SmartStruxure reduserer driftskostnader gjennom hele eiendommens livssyklus, ved å integrere kundetilpassede og nettilkoblede komponenter, programvare, ingeniørarbeid og tjenester. Denne helheten garanterer at byggets tekniske anlegg og energihåndtering fungerer med høy grad av effektivitet.

Digitalisering og dataanalyse
Schneider Electrics integrerte SmartStruxure-plattform analyserer data om energibruk, energidistribusjon, belysning, ventilasjon samt brann- og sikkerhetssystemer.

- Vi bruker over 10 mrd kroner i året på utvikling av ny, innovativ teknologi og anerkjennelsen fra Navigant er et bevis på at våre løsninger er med på å skape fremtidens bygg og et bedre miljø, sier Ringås. 40% av verdens energiforbruk kommer fra bygninger og etterspørselen etter intelligente byggstyringssystemer vokser kraftig. SmartStruxture-løsningen fungerer som en digital ryggrad i det tekniske anlegget og reduserer energiforbruket samtidig som driftseffektiviteten økes.

Innsikt for å ta velfunderte beslutninger
Takket være nettilkobling kan SmartStruxure–løsningen bryte ned de tradisjonelle informasjonssiloene og levere integrert sanntidsinformasjon om tekniske systemer i bygget. Det hele er utstyrt med tydelig grafikk og trendsvisualisering, omfattende rapporter og mobile applikasjoner.
SmartStruxure gir innsikt som gjør driftsansvarlige i stand til å drifte bygg med toppeffektivitet, uansett eiendommenes størrelse og spredning.

Hjørnesteinene i fremtidens bygg- Styresystemer for bygg er hjørnesteinene i smarte bygg, og de er svært viktige for organisasjoner som ønsker å investere i datastyrte løsninger for energi- og driftseffektivisering, sier Casey Talon, Principal Research Analyst, Navigant Research.

Navigant Research rangerte selskapene på grunnlag av 12 kriterier som dekker alt fra strategi til gjennomføringsevne, visjon, go-to-market-strategi, partnere, teknologi, ytelse, pris, geografisk dekning og kontinuitet.

Den komplette oversiktsrapporten over styresystemer for bygg kan beskues på http://www.navigantresearch.com/. For mer informasjon om Schneider Electrics SmartStruxure løsning, besøk gjerne www.schneider-electric.com/smartstruxuresolution eller kontakt Schneider Electric Norge.

Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2015 en omsetning på 27 milliarder euro. Våre 160 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land innenfor akvakultur, olje og gass, transport, næringsbygg og bolig. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på.

Schneider Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag en sterk markedsposisjon og 600 ansatte.

Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.

I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
Facebook:
LinkedIn
Google+
YouTube
SE TV
Schneider Electric-blogg