Bayer AS

EU godkjenner Stivarga for andrelinje systemisk behandling av leverkreft

Pressemelding   •   aug 03, 2017 15:26 CEST

Stivarga er nå den første godkjente andrelinjebehandling i Europa og i USA for pasienter med HCC. Fra før er Nexavar den eneste godkjente førstelinjebehandling for disse pasientene.

- Til nå har det manglet en effektiv andrelinje behandling for pasienter med leverkreft. Godkjenning av Stivarga gir betydelig bedre utsikter for pasienter med HCC ettersom Stivarga er den første og eneste behandling som har vist signifikant forbedring i total overlevelse i andrelinjebehandling, sier Hanjing Xie, medisinsk ansvarlig i Bayer.

Godkjennelsen av Stivarga er basert på en fase III studien RESORCE1 - en internasjonal, mulitcenter, placebokontrollert studie som undersøkte pasienter med HCC i progresjon under behandling med Nexavar. Stivarga ble funnet, sammenlignet med placebo, signifikant å forlenge total overlevelse (OS) (10.6 vs. 7,8 måneder HR 0,63; 95% CI. 0,50 til 0,79; p <0,0001). Bivirkningene som ble observert i studien var i samsvar med den tidligere kjente sikkerhetsprofilen til Stivarga og besto hovedsakelig av utslett, diaré, tretthet og høyt blodtrykk.

- Leverkreft er ofte diagnostisert sent, og er vanskelig å behandle. Stivarga er det første framskritteti systemisk behandling av HCC på nesten et tiår og er svært velkomment, sier Hanjing Xie.

Om Stivarga
Stivarga (regorafenib) er en oral mulitkinasinhibitor. Den hemmer vekst og spredning av kreftceller og stenger av blodtilførselen som gjør at kreftcellene vokser. Stivarga er allerede godkjent i mer enn 80 land for behandling av metastatisk karsinom i kolon eller rektum-cancer og spredt gastrointestinal stromal tumor (GIST).

Om leverkreftHepatocellulær kreft, HCC, er den vanligste formen av leverkreft, og representerer omtrent 70-85 prosent av all leverkreft2 . Leverkreft er den sjette vanligste kreftsykdommen i verden, og er den nest største årsaken til kreftrelaterte dødsfall på verdensbasis. Mer enn 780.000 tilfeller diagnostiseres årlig og forekomsten øker2,3 .

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Nakkim, kommunikasjonssjef, 90725652
Hanjing Xie, medisinsk ansvarlig onkologi og hematologi, +46 733 584089

Om BayerBayer er et globalt selskap med kjernekompetanse innen life science-områdene helse og landbruk. Våre produkter og tjenester er rettet mot å bedre livskvaliteten for både mennesker og dyr. Bayer har som mål å skape verdier gjennom innovasjon, vekst og økt lønnsomhet. Bayer er forpliktet til prinsippene om bærekraftig utvikling og å fungere som en sosialt og etisk ansvarlig samfunnsaktør. I 2016 hadde Bayer rundt 115 000 ansatte og en omsetning på 46,8 milliarder euro. Kapitalkostnadene utgjorde 2,6 milliarder euro og investering i forskning og utvikling 4,7 milliarder euro. Disse tallene inkluderer virksomhet innenfor høyteknologiske materialer som 6. oktober 2015 ble børsintrodusert som et selvstendig selskap under navnet Covestro.

For mer informasjon, besøk www.bayer.no.

Top of Form

Bottom of Form