Plan Norge

EUs bistandskutt kan få fatale konsekvenser for fattige barn

Pressemelding   •   feb 08, 2013 12:16 CET

Når EU-landene samles rundt forhandlingsbordet i dag ligger det an til et drastisk kutt i bistand. Plan frykter følgene for fattige barn som er helt avhengig av hjelp til mat og medisiner.  

I går og i dag forhandler EU-land frem langtidsbudsjettet for perioden 2014-2020. Forslaget som har blitt lagt frem foreslår å kutte i bistanden med tolv prosent. Plan jobber nå iherdig for å få EU til å ombestemme seg.

- I økonomiske krisetider forstår vi at EU må stramme inn på budsjettene, men dette kan ikke gå utover barn i fattige land i en så stor grad som det EU foreslår, sier generalsekretær i Plan Norge, Helen Bjørnøy.

Bjørnøy er spesielt bekymret for de aller mest sårbare barna; barn på flukt, barn i tørkerammede og konfliktfylte områder og for barna som ikke får utdanning.

EU-bistand er avgjørende
- Riktig bruk av bistandspenger er helt avgjørende for verdens fattige barn. Gjennom god helse og utdanning finnes det en mulighet for å komme seg ut av fattigdom og bygge seg en bedre fremtid, sier Bjørnøy.

Her er noen eksempler på hva EU-bistand har bidratt til i årene 2004-2009:

  • 9 millioner barn har kunnet begynne på grunnskolen, og over 720 000 grunnskolelærere har fått utdanning
  • 10 millioner kvinner har fått råd med hensyn til familieplanlegging, og 4 millioner kvinner har født med profesjonell assistanse
  • 31 millioner mennesker har fått tilgang til rent drikkevann
  • 9 millioner mennesker har fått tilgang til et toalett

Åpent brev til beslutningstakere
I et åpent brev til EUs stats- og regjeringssjefer har generalsekretærene fra elleve Plankontorer oppfordret EU til å vise globalt lederskap med henvisning til at EU ikke kan spille en ledende rolle i verden uten å vise et sterkt engasjement for utviklingsland. Plan mener at EU bør forkaste det nåværende budsjettforslaget og opprettholde det nåværende bistandsbudsjettet slik det er foreslått av EU-kommisjonen.

- Halvparten av befolkningen i utviklingsland er barn, og barnefattigdom er et stadig økende problem. Derfor er støtte til barn – og spesielt sårbare jenter – uhyre viktig. Det å satse på barna er helt avgjørende for å sikre varig utvikling over tid, sier Helen Bjørnøy generalsekretær i Plan Norge.

Om Plan
Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og 90 000 lokalsamfunn i 50 land. Plan ble etablert i 1937 i Spania for å bedre forholdene for barna som ble rammet av borgerkrigen.Plans arbeid baserer seg på FNs barnekonvensjon. Plan jobber for at alle barn har rett til å gå på skole, få tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og forsømmelse, delta i samfunnet og være med å påvirke sine egne liv.

Plan Norge - 75 år for og med barn