Abilia

Eva Jonbacker, ny CFO i Abilia AB

Pressemelding   •   jan 17, 2018 17:05 CET

Mandag 15. januar 2018 begynte Eva Jonbacker som ny CFO i Abiliakonsernet og er stasjonert ved hovedkontoret i Stockholm.

Eva har omfattende kunnskaper om virksomheter i vekst og endring. Først og fremst fra Team Olivia, et privateid foretak innen pleie og omsorg med ca 10 000 ansatte og 80 kontorer i Sverige, Norge og Danmark. Selskapet har hatt en kraftig vekst med en omsetningsøkning fra 200 MSEK til 4000 MSEK i den perioden Eva var CFO. Eva har lang erfaring innen anskaffelse og var sentral i selskapet vekst i Sverige, Norge og Danmark.

«Jeg tar med meg solide kunnskaper om vekst i nye markeder, der det finansielle må tilpasses og koordineres under endringsarbeidet og ser frem til å bli med Abilia videre og bidra til fortsatt utvikling for selskapet både nasjonalt og internasjonalt,» sier Eva og fortsetter: «Jeg kan se en likhet mellom Abilia og min tidligere arbeidsgiver og er glad for igjen å arbeide for et selskap med sterke verdier, som verner om at alle mennesker skal ha samme muligheter til å delta i samfunnet”.

«Eva har en enorm kompetanse og har hos sin tidligere arbeidsgiver vært med på mye som vi i Abilia vil få stor nytte av. Jeg gleder meg til å jobbe med Eva», sier Tove Christiansson, adm. dir. i Abilia.

Abilia gir personer med spesielle behov muligheten til et mer selvstendig liv og til å ta kontroll over

sin egen hverdag. På bakgrunn av mer enn 40 års erfaring og ut fra forskningsresultater vet vi at våre

hjelpemidler hjelper mennesker med å få en bedre struktur på hverdagen, kommunisere med

omgivelsene, kontrollere funksjoner i hjemmet og påkalle hjelp ved behov. Vi mener at alle

mennesker skal ha samme muligheter til å delta i samfunnet på sine vilkår, og vi brenner for å skape

forutsetninger for at alle kan leve et rikere liv.