Apotekforeningen

Få bruker tjenesten Mine resepter

Pressemelding   •   des 09, 2013 10:10 CET

Syv av ti resepter er nå elektroniske. Likevel har bare hver tiende pasientene brukt informasjonstjenesten Mine resepter for å få oversikt over hvilke gyldige resepter de har.

E-resept ble en landsdekkende ordning i alle apotek og de fleste legekontor i februar i år. E-resept er en ordning der legen sender resepten elektronisk til en nasjonal database, der apotekene kan laste ned resepten elektronisk når pasienten ber om det. – Både pasientene og helsepersonell er generelt veldig godt fornøyd med e-resept. En av utfordringene med ordningen er imidlertid at pasienten lett kan miste oversikt over hvilke legemidler hun faktisk har resept på. Særlig gjelder dette for pasienter som bruker flere legemidler fast, sier Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

Den elektroniske tjenesten som skal hjelpe pasientene med å holde oversikt over reseptene sine, er kalt Mine resepter. Systemet er en del av den digitale tjenesten Min helse, som bl.a. også gir oversikt over egenandeler og vaksiner. – I lys av at Min helse er helsemyndighetenes storsatsing på digitale helsetjenester, er jeg overrasket over at så pass få pasienter kjenner til og bruker Mine resepter, sier Wistner.

To av tre mangler kjennskap

En undersøkelse TNS Gallup utførte for Apotekforeningen i oktober i år, svarer 65 prosent at de har fått en elektronisk resept. I den samme undersøkelsen sier en av ti at de har benyttet tjenesten Mine resepter. Til sammen har en tredjedel hørt om tjenesten, men to tredeler altså ikke kjenner til muligheten for å få oversikt over egne resepter. – Det er likevel gledelig at så mye som halvparten av dem over 60 år kjenner til tjenesten. Dette må være ett av få områder der den eldste delen av befolkningen ligger langt foran de yngre når det gjelder kjennskap til og bruk av digitale tjenester, mener Terje Wistner.

Tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk viser at 73 prosent av alle reseptlegemidler som ble kjøpt av pasienter på apotek i november, var forskrevet med e-resept. – Innføringen av e-resept har gått veldig raskt og ganske problemfritt. For å gjøre e-resept enda bedre for pasientene, er det viktig med god informasjon om ordningen med Mine resepter, påpeker Wistner.

 

Se fylkesvis oversikt i vedlagt word-dokument.

Om apotekforeningen

Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les vår ”Strategi for apotek 2012-2014”.