Norges Optikerforbund

Får dysleksihjelp av optikere

Pressemelding   •   sep 11, 2014 08:37 CEST

Det er ren bingo hvor tidlig skoler fanger opp dysleksi hos barn, mener Dysleksi Norge. Nå går optikere på kurs for å lære mer om dysleksi.

Lese- og skrivevansker kan oppdages allerede i 4-5-årsalderen.

Men sjansen for å finne årsaken avhenger helt av hvor du går på skole, ifølge Dysleksi Norge.

– Skillet mellom norske skoler er oppsiktsvekkende stort. Noen kommuner har laget forpliktende planer og tiltak, mens andre kommuner ikke har rutiner i det hele tatt, sier pedagog Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge.

Enkle tiltak på et tidlig tidspunkt kan gi gode resultater. Derfor er det ille at mange skoler ikke følger opp, mener hun.

Tegn på dysleksi kan være at barnet gjetter på ord og setninger, stopper ved lange ord, eller sliter med første og siste lyd i ord. 

– Altfor mange barn får diagnosen for sent, kanskje ikke før på videregående. I mellomtiden kan de ha pådratt seg dårlig selvfølelse og andre psykiske sår fordi de blir ansett som uintelligente eller dårlig oppdratt, sier hun.

Foreldre sliter

Nå øker sjansen for å bli fanget opp på et tidligere stadium. Norsk optikere oppdaterer kunnskapen sin om dysleksi, og i august ble de første 100 ferdig med et eget kurs om temaet.

– Bekymrede foreldre oppsøker gjerne en optiker når de lurer på om podens dårlige leseferdigheter skyldes dårlig syn. Optikeren undersøker og finner ikke synsfeil, men skjønner ofte at det må være noe feil likevel, sier Midtbø Aas.

Optikerne skal ikke diagnostisere dysleksi, men bli flinkere til å henvise til rett instans for at barnet skal få riktig hjelp tidligst mulig.

– Det er stor interesse for dysleksi blant optikere, trolig fordi vi ser problemstillingen på nært hold. Mange foreldre må være pådrivere for egne barn, i møte med et skoleverk som kanskje sier de skal slappe av og at ting ordner seg med tiden, sier optiker Elin Hansson. Hun er nettopp ferdig med kurset.

– Ikke alle lærere skjønner hvor mye arbeid foreldre av dyslektikere gjør hjemme for å få barna gjennom leksene, med høytlesing av oppgaver og annen tett oppfølging, sier Hansson.  

Kobler ikke lyder

Undersøkelser viser at cirka 20 prosent av elevene i skolen strever med å lese og skrive. Av disse har tre til fem prosent dysleksi.

Dysleksi er ikke en synsfeil. En dyslektiker sliter med å oppfatte lydene i språket og å huske hvilken lyd som hører til bokstavene de ser. Ordspill, rim og begreper er også vanskelig å lære seg.

Det noe diffuse symptombildet gjør at diagnosen blir satt av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ikke helsetjenesten.

– Noe av det viktigste vi bidrar med etter kurset er mer informasjon til foreldre, fortelle hvor de kan få hjelp og hvilke rettigheter de har, sier Elin Hansson.

Kursingen av optikere er et samarbeid mellom Dysleksi Norge og Norges Optikerforbund. Selv om det ikke er snakk om en obligatorisk etterutdanning, har interessen fra optikerne likevel vært svært stor.

– Det er stor pågang til å få plass på neste kurs. Vi har allerede opprettet ventelister, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Dyslektikere har:

¤ vansker med å oppfatte, huske og bearbeide språklyder

¤ vansker med å huske hvilken lyd som hører til bokstaven

¤ vansker med å analysere enkeltlyder i ordene

¤ vansker med å trekke lyder sammen til ord

¤ vansker med å stave ord riktig

(Kilde: Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Last ned foto av Åsne Midtbø Aas her: http://www.newswire.no/art/10666/bilder

Kontaktpersoner:

  • Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
  • Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge, tlf. 951 15 779
  • Elin Hansson, optiker, Hansson Optikk & Synsterapi AS, tlf. 997 00 358

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.


Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med formål å bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og å ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser