Mattilsynet gammel

Får ikke hundene tilbake

Pressemelding   •   feb 05, 2010 09:26 CET

Mattilsynet har nå ferdigbehandlet en klage i forbindelse med at elleve hunder ble tatt i midlertidig forvaring i Hedmark i november. Konklusjonen er at eier ikke får tilbake disse hundene.

Mattilsynet fjernet i november elleve hunder fra en dyreeier og plasserte dem på kennel (vedtak om midlertidig forvaring). Deretter ble dette fulgt opp med vedtak om avvikling av hundeholdet. Hundeeier klaget på de to vedtakene, og det er denne klagen som nå er behandlet av Mattilsynets hovedkontor. Vedtaket om midlertidig forvaring ble opphevet, mens vedtaket om at hele hundeholdet skal avvikles blir opprettholdt. Det betyr at hundeeieren ikke får tilbake disse elleve hundene. (Den generelle retten til å ha dyr behandles ikke i klagen).

- Hovedkontoret har i sin klagebehandling vurdert at forholdene i hundeholdet i november 2009 ikke var akutt, og at det derfor var rettslig usikkert i henhold til dyrevernloven å ta hundene i midlertidig forvaring. Vi mener vedtak om avvikling var det riktige tiltaket å benytte, sier seniorrådgiver Ellen Hestenes ved Mattilsynets hovedkontor.

Vanskelig tilsynsarbeid
Da det lokale Mattilsynet fjernet hundene vurderte de situasjonen slik at det ikke var mulig å føre et forsvarlig tilsyn i hundeholdet, og at andre virkemidler ikke var egnet for å sikre at dyrevelferden ble tilfredsstillende ivaretatt.

Mattilsynets bekymringer knyttet seg til flere forhold. Hundeholdet økte i omfang. Hunder kom og forsvant uten at hundeeier ville gi informasjon om hvor flere av dem ble av.

- Flere ganger i løpet av høsten 2009 ba vi om å få informasjon om hundene, for eksempel veterinærattester eller opplysninger om hvem hunder var solgt til. Det fikk vi ikke for alle. Med tanke på historikken til dette hundeholdet mente vi at det var nødvendig å få slik informasjon, forklarer Ellen Hestenes og fortsetter:

- Samtidig var det problematisk å få gjennomført inspeksjoner. Vi klarte da ikke å føre et forsvarlig tilsyn, slik at vi kunne forsikre oss om at kravene i dyrevernloven var overholdt.

Mattilsynet lokalt vurderte det slik at andre virkemidler ikke var egnet til å sikre at dyrevelferden blir tilfredsstillende ivaretatt. Klageinstansen har sagt seg enig i denne vurderingen når det gjelder avvikling.

Tidligere anmeldt for brudd på dyrevernloven
Samtidig som Mattilsynet har behandlet overnevnte klage, har en sak mot samme hundeeier gått for Sør-Østerdal tingrett. Bakgrunnen for rettssaken er at Mattilsynet også i 2008 fjernet et stort antall hunder fra eier. Dyrevernnemnda og Mattilsynet anmeldte da vedkommende for brudd på dyrevernloven, og dyrevernnemnda anmodet også om at hundeeieren skulle fradømmes den generelle retten til å ha hund. Saken er ferdigbehandlet av retten, og dom ventes i uke seks.

Kontaktperson
Ellen Hestenes, seniorrådgiver, hovedkontoret, avdelingsstab tilsyn, telefon 917 42 204