NCE Instrumentation

Får millioner for å gjøre vindturbiner til havs mer attraktivt

Pressemelding   •   jan 24, 2012 13:18 CET

Prosjektet "Windsense" har satt seg som mål å utvikle et nytt og fleksibelt instrumentsystem for vindturbiner. Systemet skal bidra til å gjøre vindturbiner til havs mer økonomisk attraktivt. Prosjektet, som har en størrelse på totalt 22 millioner kroner, er en del av samarbeidet ved instrumenteringsklyngen NCEI.

"Windsense" skal utvikle et system som skal gjøre vindturbiner mer effektive ved å redusere antallet ikke planlagte driftsstanser, og dermed oppnå høyere oppetid på kraftverket. Systemet gjør det også mulig å midlertidig kjøre vindturbinene på lavere kapasitet i påvente av nødvendig vedlikehold, noe som ytterligere vil redusere dyr nedetid.

- Vi håper at dette prosjekt vil kunne bidra til å gjøre vindkraft til havs mer konkurransedyktig, og slik være med å legge til rette for en grønn norsk økonomi i fremtiden, sier prosjektleder Oddbjørn Malmo fra Kongsberg Maritime Lade.

Prosjektet er tildelt totalt 10 millioner kroner fra RENERGI-programmet til Norsk Forskningsråd.

Fjernovervåkes fra land
En sentral utfordring er tilpasning av utstyr og metoder for vedlikehold, fra blant annet maritim industri og olje- og gassindustri, til bruk på havbaserte vindturbiner. Kostnadseffektiv drift av havbaserte turbiner vil kreve ny teknologi som muliggjør større grad av fjernstyring og fjernovervåkning av turbinene. Det krever også slitesterke og pålitelige instrumenter for å overvåke drift og komponenter i tøffe miljøer til havs.

- Dette systemet vil primært være et instrument for å overvåke den tekniske tilstanden til vindturbinen og livssyklusen til komponentene som brukes. Det vil gjøre det mulig å mer presist prediktere når utstyret må byttes ut. I dag må man ofte fysisk reise ut med teknisk utstyr for å gjøre slike vurderinger, sier prosjektleder Oddbjørn Malmo. 

Prosjektet er et samarbeid mellom noen av de sterkeste miljøene innenfor vindkraft og instrumentering med tyngdepunkt i Trøndelag: Kongsberg Maritime Lade, SINTEF Energi, NTNU, Trollhetta , HiST, Statoil, NTE Energi, MARINTEK, og Light Structures. Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH) og Wind Cluster Mid Norway (WCMN) har også vært sentrale i etableringen av prosjektet.                

Trøndersk ekspertise
Prosjektet er ett av mange prosjekter som har blitt startet i regi av Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI). Instrumenteringsklyngen er samling av ledende høyteknologibedrifter innen instrumentering og holder til i Trondheim. 

- Vi er svært glade for at klyngen igjen leverer et spennende prosjekt med et stort kommersielt potensiale, sier daglig leder ved NCEI Torbjørn Akersveen. 

NCEI er en av tolv klynger i det nasjonale NCE-programmet, og finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

- Målet vårt er å være en spydspiss innen norsk instrumentering, og sammen med næringslivet utvikle løsninger på de utfordringene næringene selv opplever som relevante, oppsummerer Akersveen.

For mer informasjon,

Thor Richard Isaksen
Kommunikasjonsansvarlig, NCEI
thorrich@gmail.com / 90 82 37 79

Torbjørn Akersveen
Daglig leder, NCEI
torbjorn.akersveen@ncei.no / +47 911 70 381

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.