Cultura Bank

Får pris for bomullsaktivisme

Pressemelding   •   okt 18, 2010 10:38 CEST

Ragnhild Nilsen tildeles Culturaprisen 2010 for sitt engasjement knyttet til biodynamisk bomullsrevolusjon, rettferdig handel og sitt arbeid med det økologiske fyrtårnet Sekem Scandinavia.

Nilsen er også kunstner og vil i forbindelse med prisutdelingen vise en performance.

Prisen, som er på kr 25.000, deles ut for niende gang i år, og er innstiftet som en del av Cultura Banks arbeid for å spre et mer helhetlig og sosialt ansvarlig syn på penger og økonomi. Din redaksjon inviteres herved.

Tidligere prisvinnere er Utviklingsfondet, Kolibri Kapital, Det Økologiske Hus, Fairtrade Max Havelaar Norge, Økopomorka, Erna og Trygve Sund, Debio og Isandi Konsept.

PÅMELDING: Av hensyn til serveringen, ber vi om påmelding til telefon 22 99 51 99 eller e-post cultura@cultura.no senest fredag 22. oktober.

TID: Tirsdag 26.oktober klokken 16.00-18.00

STED: Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17 i Oslo

Velkommen!

Med vennlig hilsen
for Cultura Bank

Lars Hektoen
banksjef


>Les mer om Culturaprisen
>Les mer om Sekem Scandinavia

Fakta om Cultura Bank

Cultura Bank er mottaker av Nordisk råds natur- og miljøpris 2010.

Cultura Bank driver sin virksomhet etter prinsippene for ‘social banking’. Det innebærer for det første at utlånsformålene vurderes etter etiske kriterier, og for det andre transparens – det vil si at innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Cultura Bank arbeider for at etikk og moral skal innarbeides i det økonomiske liv gjennom et nytt syn på penger, økonomi og lønnsomhet, hvor man ikke ensidig fokuserer på egennytte.

Banken finansierer blant annet prosjekter som kan forbedre økosystemene, skape renere luftmiljø, gi verdige sosiale forhold, dekke behov for omsorg og gi barn og ungdom bedre oppvekstvilkår. Spesielt kan også nevnes samarbeidet med det europeiske garantifondet (EIF), om en garantiordning for etablerere og småbedrifter. Cultura samarbeider med lignende bankinitiativer i andre land og med organisasjoner som WWF, Regnskogfondet og Redd Barna.

Cultura Bank har en balanse på ca. 460 mill. Nok. Det er 17 medarbeidere på kontoret i Oslo. Banken har kunder over hele landet.

Invester i fremtiden - invester i Cultura Bank
Du har nå mulighet til å investere i Cultura Sparebank ved å kjøpe et eller flere egenkapitalbevis. I perioden 15.oktober til 30. november 2010 forhøyer banken sin egenkapital ved å utstede nye egenkapitalbevis.

Les mer på www.invester.culturabank.no

eller send SMS med kodeord INVESTER til 2007