Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

FAD omgjør sitt vedtak om rutetjenester i Finnmark

Pressemelding   •   feb 09, 2010 14:54 CET

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) opphever sitt vedtak i saken om kollektive rutetjenester i Finnmark. Departementet fant i desember at fylkestingets vedtak om å inngå i direkte forhandlinger med Veolia Transport Nord A/S var ulovlig. Regelverket om offentlige anskaffelser skulle vært fulgt.

Veolia klaget på avgjørelsen. Etter å ha vurdert vedtaket på nytt i lys av Veolias anførsler, har departementet nå omgjort sitt vedtak. Det er på det rene at FAD ikke kan etterprøve fylkestingets vedtak – såkalt lovlighetskontroll – siden vedtaket ikke innebærer en endelig avgjørelse.

- Denne saken har reist en rekke kompliserte spørsmål, sier statssekretær Inger-Anne Ravlum. - Departementet antok at det hadde plikt til å etterprøve fylkeskommunens vedtak, men dette viste seg ikke å være korrekt. Departementet har dessverre gjort en feil. Vi har, så raskt det lot seg gjøre, rettet opp dette ved å oppheve vedtaket.

Omgjøringsvedtaket innebærer at departementet ikke treffer vedtak som tar stilling til realitetene i saken, det vil si om anskaffelsen ble gjennomført på en korrekt måte.

Omgjøring av vedtak - Brev til Finnmark fylkeskommune (PDF)