Norsk Sykepleierforbund

- Fagbevegelsen samles om likelønnsløft (oppdatert)

Pressemelding   •   feb 23, 2010 16:08 CET

- Arbeidstakerorganisasjonene står nå samlet om likelønnsløft, sier Lisbeth Normann, forbundsleder i NSF, etter at LO representantskap vedtok å åpne for et særskilt likelønnsløft. - Nå må ikke direktørene i Spekter og KS stille seg i veien for et historisk løft.
Etter massivt press fra Norsk Sykepleierforbund ble det i Soria Moria II-erklæringen vedtatt at ”Regjeringen ber partene i arbeidslivet avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor”. Nå møter LO invitasjonen fra regjeringen ved å åpne for et særskilt likelønnsløft, og Flåthen påpekte samtidig at likelønnsløft er noe som må skje over flere år.
Selv om LO vektlegger andre grupper i tillegg til høyskolegruppene, er forbundslederen tilfreds med utviklingen.
- Det er forståelig at LO tar til orde for sine grupper. Det viktigste nå er at LO har sagt ja til et likelønnsløft. Dette betyr at hovedtyngden av fagbevegelsen samler seg bak kravet om et likelønnsløft.  Det er et tydelig signal til arbeidsgivere som Spekter og KS, og ikke minst regjeringen.
I uttalelsen fra representantskapet nevnes ikke ”likelønnspott” med et ord, uten at det bekymrer forbundslederen.
– LO og Flåthen sier likelønnspott uten å si det. For meg er ikke begrepet viktig, kall det hva du vil, så lenge vi samles om regjeringens invitasjon om et særskilt likelønnsløft. Dette har kvinner ventet på i mange år.
Kontakt: Torgeir Knag Fylkesnes, 91617294
Likelønnsfakta
For hver krone en mann tjener, tjener en kvinne 85 øre. For kvinnedominerte grupper med inntil fire års høyere utdanning er forskjellen enda større – her tjener kvinner bare 79 øre av hver krone en mann tjener.
Selv om kvinner i dag har både stemmerett og kan bli statsminister har faktisk lønnsgapet vært like stort siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet.
Hvis dagens tempo for lønnsutjevning fortsetter vil det ta 70 år før vi har likelønn i Norge, ifølge beregninger basert på SSB-tall.