Utlendingsdirektoratet (UDI),

Faglærte kan lære norsk mens dei søkjer arbeid

Pressemelding   •   sep 01, 2010 17:42 CEST

Om du er faglært, kan du få opphaldsløyve for å studere norsk i til saman eit år. Du kan samtidig prøve å skaffe deg jobb i Noreg.


Språket kan ofte vere eit problem for faglærte utlendingar som blir rekruttert til den norske arbeidsmarknaden. Norske arbeidsgjevarar stiller ofte krav om at du må kunne norsk.   Frå 1. januar i år kan alle faglærte, anten dei har tilbod om jobb i Noreg eller ikkje, få opphaldsløyve i til saman eit år for å gå på norskkurs.  
Kva blir regna som faglært? Kva for krav blir stilt?     Les meir om dette opphaldsløyvet Opphaldsløyve for arbeid