Norsk Wavin as

Fagseminar 2.- 4. september 2015 "Vann i fremtidens bygg"

Pressemelding   •   jun 10, 2015 15:29 CEST

 

Norsk Wavin, ArmaturJonsson, Glava og Vaillant inviterer til fagseminar om vann i fremtidens bygg.

Klimaforsker Elin Lundstad fra Meteorologisk institutt, rådgiver akustikk Knut Haugen fra Brekke & Strand og fagsjef Knut Olav Knudsen VVS-foreningen vil holde innlegg om aktuelle tema som ekstremvær, akustikk i rør og Tek 10 og 15. Seminaret holdes på ColorLines ColorFantasy til og fra Kiel.

"De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste tenker at vannkvaliteten i boliger, barnehager, eldreboliger, skoler og næringsbygg er trygg og problemfri. Du som fagekspert vet at dette bare er delvis riktig."

"Forskriftene er klare når det gjelder støykrav i bygg. Likevel er det ofte langt fra teori til praksis."


"TEK10 skal bidra til at bygninger som oppføres eller rehabiliteres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Hvordan/ hva skal beskrives ?"

Program

Onsdag 2. september

10:00 Fremmøte Hjortneskaia

10:30 Registrering i konferanseavdeling på Color Fantasy

11:00 Foredrag «Ekstremvær» Meteorologisk institutt, ved klimaforsker Elin Lundstad

12:00 Pause

12:15 Foredrag «Akustikk & rør» Brekke & Strand, ved Rådgiver Akustikk Knut Haugen

13:15 Pause

13.30 Lunsj i Grand Buffet restaurant 

15:00 Foredrag rullering i 4 møterom 18:00 Slutt

20:30 Middag i Oceanic à la carte Restaurant


Torsdag 3. september

10:00 Ankomst Kiel

14:00 Lunsj i Grand Buffet restaurant

15:00 Foredrag «TEK10 (15)» VVS- Foreningen, ved fagsjef Knut Olav Knudsen

15:45 Foredrag rullering i 4 møterom

18:00 Slutt 20:30 Kveldsbuffe i Grand Buffet restaurant

Fredag 4. september 10:00 Ankomst Oslo

Påmelding innen 30. juni 2015. Begrenset med plasser «førstemann til mølla» Egenandel kr

4 500,- pr. deltager , inkluderer seminar, båtreise og alle måltider.

Påmelding til teknisk@armaturjonsson.no


ArmaturJonsson

Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene: De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste tenker at vannkvaliteten i boliger, barnehager, eldreboliger, skoler og næringsbygg er trygg og problemfri. Du som fagekspert vet at dette bare er delvis riktig. Vannkvaliteten fra drikkevannskilder er kontrollert og trygg, men ledningsnettet, som vannet transporteres i, påvirker også vannkvaliteten. 25% av det offentlige nettet er gått ut på dato og rent vann transporteres i rør av varierende kvalitet. Det mange ikke er klar over er at de selv kan påvirke tappevannet i egen bolig.

Ekte fagfolk er opptatt av brukervennlig og komfortabel gulvvarme: Ekte fagfolk leverer kvalitet og sikkerhet. Kravene rundt varmeinstallasjoner stiger i takt med kravene generelt i bygge bransjen. Oppdaterte forskrifter setter større og større krav til sikkerhet, dokumentasjon og kvalitet. Hvordan designe fremtidens gulvvarmeanlegg for å sikre at brukervennlighet og komfort ivaretas?

Vaillant

Vannbehandling av varmeanlegg og Kjøleanlegg: Gjennomgang av viktigheten av vannbehandling av varme og kjøleanlegg. Hva forårsaker korrosjon og dårlig vannkvalitet? Ny Norsk standard og fokus på kvaliteten på påfyllingsvannet. Kan man rette opp kvaliteten når først korrosjon har oppstått.

Varmepumper for mindre næringsbygg i kombinasjon med andre varmekilder: Hva er viktig og tenke på vedrørende oppbygging av varmepumpeanlegg. Hva skal brukes som tilskuddsvarme kan vi tenke oss andre kilder en elektrisitet? Solvarme i kombinasjon med varmepumper og erfaringer med denne type anlegg.

Glava

Isolering av rør i henhold til TEK10 (15): Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor en viktig aktør i arbeidet med å redusere landets samlede miljøpåvirkning fra energibruk. Reglene i forskriftens kapittel 14 i TEK10 skal bidra til at bygninger som oppføres eller rehabiliteres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Hvordan/ hva skal beskrives ?

Passiv brannsikring i henhold til TEK10 : Hovedformålet med forskriftens krav til sikkerhet ved brann er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt, lavt nivå. Dette oppnås gjennom aktive og passive tiltak som reduserer den nødvendig rømningstiden og øker den tilgjengelige rømningstiden. Tiltak som ivaretar personsikkerheten vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Hvordan/ hva skal beskrives?

Wavin

Overvannshåndtering; huseiernes ansvar: Overvann er et økende problem grunnet klimaendringer. Mange kommuner pålegger nå huseier/utbygger om å ta vare på overvann på egen tomt. Hvordan løses oppgaven, og av hvem? Hvordan prosjekteres dette, og hva finnes av beregningsprogrammer?

Støy fra avløp; til irritasjon for mange: Forskriftene er klare når det gjelder støykrav i bygg. Likevel er det ofte langt fra teori til praksis. Hva kjennetegner et riktig system som ivaretar støykrav, har lang levetid og som tåler kjemiske væsker? En gjennomgang av Peutz lydberegningsprogram.

Fakta om Wavin Norge

  • Vi produserer cirka 10.000 tonn i året på våres 12 ekstrudere (rørlinjer) og 1 varselnettlinje.
  • Vi har en håndlaget avdeling som i gjennomsnitt pr år lager 200 forskjellige kummer. Avdelingen har to sveisestasjoner, en benk for langbend produksjon og en stasjon for tilpassning av Telekom produkter.
  • Vi har et erklært mål om, at 20% av omsetningen skal komme fra nye produkter.
  • Vi har over 375 patenter.
  • Nasjonalt utviklingssenter med ca. 50 medarbeidere.

Wavin konsernet

Wavin konsernet har hovedkontor i Zwolle i Holland. Vi er direkte representert i 25 Europeiske land med i alt 40 produksjonsanlegg. Utenfor Eurpa er vi representert via et globalat nettverk av agenter, lisenshavere og forhandlere. Vi har ca 5.500 ansatte og en årlig omsettning på ca . €1,2 mia. I 2012 ble Wavin en del av Mexichem Group, den ledende virksomhet innenfor rørsystemer og pretrokemikalier i Latinamerika.