Norsk Sykepleierforbund

Fakkemarkering - nei til pirat sektor

Pressemelding   •   feb 03, 2010 11:46 CET

Norsk Sykepleierforbund (NSF) arrangerer fakkelmarkering utenfor NHO-bygget utenfor Frognerbadet i dag kl. 16.30 og oppfordrer alle som støtter kravet om å møte frem. Unni Hembre, nestleder i NSF, og Roy Johansen, leder i LO Oslo holder appell.
I snart tre år har vi forsøkt å få på plass en tariffavtale med NHO Service, som organiserer en rekke private sykehjem, attføringsbedrifter og bedriftshelsetjenester, uten å komme til enighet. Nå har NSF sett seg nødt til å gå i streik for å gjennom kravet.
NHO Service vil gi sykepleiere dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn de har i andre private bedrifter (slik som HSH) eller i offentlig sektor, blant annet 21 000 mindre i minstelønn enn i øvrig privat sektor og i det offentlige. Ingen ansiennitetsstige. De nekter å garantere full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. De vil ikke tariffeste sykepleiernes pensjonsrettigheter, og de vil svekke vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.
Slik kan NHO-bedriftene spare penger og utkonkurrere andre private og offentlige aktører – på bekostning av sykepleierne. Denne piratvirksomheten er helt uakseptabel.
NSF krever enkelt og greit de samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for sykepleiere i øvrig privat sektor, og i offentlig sektor. Det er det eneste rettferdige. Vi krever at konkurransen mellom bedrifter skal foregå gjennom effektiv og smart drift og organisering, ikke ved at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår svekkes.
NSF sier ja til en anstendig privat sektor, og nei til pirat sektor!
Pressekontakt - Signy Svendsen, kommunikasjonssjef NSF: 90506133