Statens landbruksforvaltning, SLF

Fallende internasjonale kornpriser

Pressemelding   •   feb 23, 2010 16:13 CET

Prisen på korn har falt på de internasjonale markedene den siste måneden. Her hjemme nedjusterer Norske Felleskjøp prisløypene for havre og bygg.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har fastsatt nye tollsatser innenfor kvotene for matkorn og karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrø, samt for mel, proteinråvarer og fett til kraftfôr.

Verdensmarkedsprisene på de fleste kornslag har gått ned siden forrige fastsettelse av tollsatsene innenfor kvotene i desember, noe som fører til en økning av tollsatsene fra og med mars. Prisene på rørmelasse, glyserol og roesnitter har steget siden desember, og tollsatsene vil som en konsekvens reduseres.

For en del av protein- og fettråvarer til kraftfôr har det vært relativt stabile priser den forrige måneden, med små eller ingen endringer i tollsatsene som resultat. Prisen på rapsmelet har imidlertid falt tilbake etter prisoppgangen tidligere i år. I likhet med rapsmelet har også prisen på soya falt.

Les: 
Tollmelding nr. 23
Rundskrivet
Nyhetsmelding om de nye tollsatsene

Internasjonal prisutvikling
De internasjonale eksportprisene på hvete fortsatte ned i januar, med størst prisfall i Nord-Amerika. Store kornavlinger og lagerbeholdninger globalt fortsatte å tynge markedet i begynnelsen av måneden. De siste par ukene har imidlertid markedet fokusert mer på tekniske faktorer, noe som har ført til at prisvariasjoner i stor grad har vært knyttet til valutakursendringer.


USDA (USAs landbruksdepartement) la i forrige uke frem de nyeste estimatene over de amerikanske kornarealene for 2010. Hvetearealene forventes å falle med ni prosent sammenliknet med 2009 grunnet prisnedgangen i fjor. Arealnedgang til tross forventes det en rekordstor amerikansk tilgang på hvete i sesongen 2010-11 grunnet stor overlagring fra sesongen 2009-10. Arealet som skal plantes med soyabønner forventes å være marginalt lavere enn i 2009, mens maisarealet estimeres å stige seks prosent, til 356 millioner dekar. Det vil være det største arealet siden 2007, og begrunnes i fortsatt vekst i etterspørselen etter mais til produksjon bioetanol, samt en relativt god økonomi sammenliknet med å plante soyabønner.

Prisutviklingen for nordamerikansk og europeisk hvete er vist i figuren nedenfor.

Forklaring til prisene:
Alle priser er i NOK per tonn.
Internasjonale priser er omregnet til NOK ved bruk av valutakurser fra Norges Bank den aktuelle uken
Nordamerikansk hvete: Gjennomsnitt av hvetesortene canadisk CWRS og amerikansk DNS. FOB
Europeisk hvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1 fra Rouen. FOB
Norsk mathvete: Ukentlig oppnådd noteringspris, korrigert for PNS (prisnedskriving) og håndteringskostnader.


Bygg og EU
Helsesjekken av EUs landbrukspolitikk vil medføre at det ikke vil bli gjort intervensjonskjøp av bygg i EU fra og med 1. juli i år. For ti år siden dominerte EUs eksport av bygg mye av byggmarkedet globalt. Konkurrenter som Australia og Canada hadde vanskeligheter med å konkurrere mot EUs logistikkmessige fordeler og lavere fraktrater. EUs landbrukspolitikk garanterte relativt høye priser til produsentene, og stimulerte til produksjon.

Samtidig bidro eksportsubsidiene til at europeisk bygg var konkurransedyktig på verdensmarkedet. I løpet av de siste ti årene har EU redusert sin internstøtte og eksportstøtte. Dette har ført til større forbruk av bygg i EU på bekostning av eksport av bygg.

EUs eksport av bygg har blitt kraftig redusert de siste ti årene. Russland og Ukraina er nå store aktører innenfor byggmarkedet, og er konkurransedyktige med EU på sin eksport. Kilde: USDA

Frakt
Islagte havner i Baltikum og Tyskland har den senere tid ført til veldig varierende og stigende rater for frakt av korn til Norge. Den kalde vinteren har kommet noe overraskende på rederne, og antallet lasteskip som er godt nok isforsterket er begrenset. Snøværet har også skapt logistikkproblemer på land i Nord-Europa, og med det gjort fraktsituasjonen vanskeligere. Globalt har derimot fraktratene for korn på de store handelsveiene gått noe ned siden forrige måned. Den kinesiske nyttårsfeiringen i forrige uke bidro til en lavere etterspørsel, noe som forplantet seg til flere segmenter av markedet for skipsfrakt.


De siste årenes utvikling i IGCs fraktindeks, som tar for seg de 15 største fraktrutene i verden for korn, er vist i diagrammet over.

Nye basispriser for norsk bygg og havre
Norske Felleskjøp besluttet denne uken å redusere basisprisene for bygg og havre. I forhold til gjeldende priskurve, justeres basisprisene ned med 2 øre i uke 10, 2 øre til i uke12 og deretter 10 øre ned i uke 14. Les mer på Norske Felleskjøps sider.

Les
Importstatistikk for matkorn
Importstatistikk for karbohydratråvarer


Kontaktpersoner:
Førstekonsulent Gry Blom Marstrander, tlf. 24 13 12 03
Førstekonsulent Kjetil Tysdal, tlf. 24 13 11 20