Utlendingsdirektoratet (UDI),

Familie: Husk å dokumentere søknaden din

Pressemelding   •   sep 13, 2010 21:05 CEST

En søknad om familieinnvandring har stor betydning både for den som søker, og den som venter på å få familien sin til Norge. Vi gjør vårt beste for å behandle søknadene raskt og effektivt. Du kan også bidra til dette gjennom å levere en godt dokumentert søknad.

Gir du oss alle dokumentene vi trenger, er det lettere for oss å behandle søknaden din

Når du leverer søknaden din, er det viktig at du fyller ut skjemaet nøye og legger ved alle de dokumentene og opplysningene vi trenger.  Hvis vi har informasjonen vi behøver, behøver vi ikke å ta kontakt med deg eller personen i Norge for å innhente flere opplysninger. I noen tilfeller innebærer det også at vi ikke behøver å ha et intervju med personen i Norge i forbindelse med søknaden din.   Dette gjør at saksbehandlingstiden blir kortere.

Hvilken dokumentasjon skal jeg legge ved?

Hvilken dokumentasjon du må legge ved, avhenger av hvem du søker om familieinnvandring med. Sammen med søknadsskjemaene finner du sjekklister som forteller deg hvilke dokumenter som må ligge ved søknaden. Legg gjerne sjekklisten ved søknaden slik at vi lett kan se at du har fått med alle dokumentene. I søknader som mangler de nødvendige dokumentene kan saksbehandlingstiden bli lenger.

Kravet til hvilken dokumentasjon du må legge ved søknaden, kan variere fra land til land, Derfor bør du i tillegg undersøke nærmere hvilke krav som stilles ved den norske ambassaden eller konsulatet i landet du søker fra.

Skjema for beskrivelse av samlivsforholdet

Hvis du er ektefelle, samboer eller forlovede til personen i Norge, trenger vi ofte utfyllende opplysninger om dere for å kunne behandle søknaden din. Derfor bør personen som bor i Norge fylle ut et skjema som beskriver deres felles historie. I mange tilfeller kan informasjonen på dette skjemaet gjøre at vi ikke trenger å intervjue personen i Norge. Skjemaene finner du sammen med søknadsskjemaet