Farstad Shipping ASA

FAR - Finansiell kalender 2010

Pressemelding   •   des 03, 2009 13:45 CET

Farstad Shipping ASA planlegger offentliggjøring av resultatet for 4.
kvartal og årsresultat for 2009 den 17. februar 2010.

I forbindelse med offentliggjøringen vil det bli holdt en
presentasjon i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, i Oslo den
18. februar kl. 09.00.

Ordinær generalforsamling er planlagt til 19. mai 2010.

Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er:

1. kvartal: 19. mai 2010
2. kvartal: 24. august 2010
3. kvartal: 11. november 2010

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (24 PSV, 29 AHTS og 3
SUBSEA) og 2 AHTS under bygging ved norske verft. Selskapets
aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og
Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700.
Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør
av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien
internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

http://www.farstad.com">www.farstad.com

Source: Millistream / Hug