Farstad Shipping ASA

FAR - Kontraktsinngåelser

Pressemelding   •   des 01, 2009 09:27 CET

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

PSV Far Supporter (1996, UT 750, 4.680 DWT) har fått kontrakt med Petrobras i Brasil for 3 år med oppstart i løpet av 1. kvartal 2010.

PSV Far Splendour (2003, P 106, 3.503 DWT) har fått forlenget sin kontrakt med Peterson SBS for ytterligere 1 år pluss 2 x 1 års opsjon med oppstart 29. desember 2009.

AHTS Far Sabre (2008, UT 712L, 15.900 BHP) har fått en 240 dagers kontrakt med Petrobras i Brasil. Kontrakten er påbegynt.

Avtalene har en samlet verdi på ca. NOK 255 mill.Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng - tel. 91 10 70 01Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (24 PSV, 29 AHTS og 3 SUBSEA) og 2 AHTS under bygging ved norske verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com
Source: Millistream / Hug