Statsministerens kontor

Faremo settestatsråd for Bjurstrøm

Pressemelding   •   feb 18, 2011 16:32 CET

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Grete Faremo som settestatsråd for statsråd Hanne Bjurstrøm i Arbeidsdepartementet.

Oppnevningen gjelder for behandlingen av lovproposisjonen om ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Begrunnelsen for oppnevningen er at pensjonsrettighetene for statsråd Bjurstrøm, som tiltrådte 21. desember 2009, kan bli påvirket av virkningstidspunktet for den nye pensjonsordningen.  Statsråd Faremos pensjonsrettigheter vil ikke bli påvirket av omleggingen.