Luftfartstilsynet

Farlig bruk av laser

Pressemelding   •   feb 23, 2010 09:49 CET

Luftfartstilsynet registrerte 126 hendelser med laser i 2009. Det er 121 flere enn året før. code/image_article.jsp


2008 var det første året at flyselskapene rapporterte hendelser til Luftfartstilsynet hvor det var blitt lyst med laser mot fly.

- Økningen i antall laserhendelser skyldes delvis at rapporteringen til Luftfartstilsynet har blitt mer systematisk, sier avdelingsdirektør i analyseavdelingen i Luftfartstilsynet, Karin Myklebust. At økningen også skjer i andre europeiske land gjør imidlertid at vi ser på dette som en ny og svært bekymringsfull trend.

De fleste laserhendelsene i fjor skjedde mens flyet var i en innflygingsfase. Størst var problemet på Flesland med 18 hendelser, mens Sola, Bodø og Værnes hadde henholdsvis 14, 10 og åtte hendelser hver. Ved den største flyplassen i Norge, Gardermoen, ble det rapportert inn åtte slike hendelser.

- Særlig kritisk er slike hendelser, eller angrep, som det karakteriseres som internasjonalt, ved flyging i mørke. Det sier securityansvarlig i Norsk Flygerforbunds flysikkerhetskomitè, Jo Bjørn Skatvold. Da vil lys i cockpit være dimmet for å tilvenne piloters syn til å også å kunne observere utenfor flyet. Selv en kjapp ukontrollert belysning av flyets cockpitvinduer kan på grunn av vinduenes laminering, medføre blending av piloter. Slike situasjoner har dessuten ført til at pilotene har fått øyenskader, sier han.

Avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen i Securityavdelingen i Luftfartstilsynet karakteriserer bruken av laserpekere mot fly som en trussel mot luftfarten.

- I de siste to årene har vi jobbet med å få satt dette problemet på dagsorden. Vi har blant annet vært pådriver for å få revidert forskrift om strålevern, som vi forventer vil trå i kraft senere i år. Forskriften vil innebære strengere restriksjoner knyttet til import, salg, besittelse og bruk av laserpekere. Vi har også involvert Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste i dette arbeidet. I tillegg har aktørene innenfor luftfarten selv gjort nødvendige grep for å håndtere risikoen knyttet til laserhendelser. For eksempel har flyselskapene og Avinor etablert varslingsrutiner, som også omfatter politiet, sier Ingebrigtsen.

Mens en tidligere trodde det kun var barn som ”lekte” med laserpekere, har en i den siste tiden avdekket forhold der det har vært voksne som har rettet laserpekere mot fly. I Kristiansand er en mann under etterforskning for bruk av laser mot fly på Kjevik flyplass.

- Laserangrep er en straffbar handling, som innenfor internasjonal luftsikkerhet klassifiseres under ”sabotage and attacks”, sier Jo Bjørn Skatvold. Norsk Flygerforbund forventer at Norge skjerper sine straffereaksjoner og praksis til samme nivå som andre land.

Kontaktpersoner:

Securityansvarlig i Norsk Flygerforbunds flysikkerhetskomitè,

Jo Bjørn Skatvold, tlf. 926 37 028

Informasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet, Marit Kvarum, tlf. 936 65 823