Vestfoldmuseene

FASTELAVNSØNDAG PÅ LARVIK MUSEUM

Pressemelding   •   feb 24, 2014 07:30 CET

Fastelavnsøndag i Verksgården

Søndag 2. mars kl. 12.00-16.00

Historien, fastelavnsris og kattemasker

Vet du hvorfor vi feirer fastelavn og hva man brukte fastelavnsris til?

Tradisjonene bak denne gamle skikken vil du få høre mere om på museet 2. mars.  I verkstedet kan alle binde og pynte sitt eget fastelavnsris, samt klippe kattemasker.

Til fastelavn knytter det seg mange, til dels eldgamle skikker, som opprinnelig hørte til en hedensk vårfest. Herfra stammer fastelavnsriset og fastelavnsboller, som vi forbinder med denne feiringen. Fastelavnsriset ble brukt som en fruktbarhetsvekker, gjerne til å rise foreldre før de sto opp om morgenen!

Navnet Fastelavn stammer fra det tyske ordet Fasten-aben og betyr «kvelden før». Symbolikken var å jage vinteren bort og lå våren komme til. Brenning av bål hører også med til den gamle skikken, men er i de nordiske land flyttet lenger frem.

Feiringen foregår i mange land, og alle har sin spesielle måte å markere den på. Man låner litt fra andre kulturer og lager sin egen tradisjon. I mange land er dette avslutningshelgen for karnevalet.

Felles er at festen i dag har blitt en familiebegivenhet, og på Larvik museum kan både små og store være med å feire denne søndagen.

Velkommen!

Bildetekst: Illustrasjon fra Larvik Museums skolebibliotek


Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet. 

Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.