Mattilsynet gammel

Fastsettelse av nye prøvetagningsrutiner for offentlig kontroll av mykotoksiner

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:28 CEST

Mattilsynet gjennomførte 4. oktober 2010 Kommisjonsforordning (EU) nr. 178/2010 i norsk rett. Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder jordnøtter (peanøtter), andre oljefrø, trenøtter, aprikoskjerner, lakris og vegetabilsk olje.


Forordning (EF) nr. 401/2006 fastsetter prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler, og er gjennomført i forskrift 27. september 2002 nr 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.


Den nye rettsakten (forordning (EU) nr 178/2010) fastsetter nye prøvetagningsrutiner for offentlig kontroll av nye og endrede grenseverdier for okratoksin A og aflatoksiner i visse næringsmidler. De angjeldende grenseverdiene ble tatt inn i norsk rett i juli 2010. Gjennomføringen av forordning (EU) nr. 178/2010 i norsk rett medfører endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.


Rettsakten setter nye prøvetagningsrutiner ved analyse av peanøtter, mandler, hasselnøtter, pistasjnøtter, aprikoskjerner, oljefrø, krydder, lakris og vegetabilske oljer for bestemte mykotoksiner (aflatoksiner og okratoksin A).


Kontaktpersoner i Mattilsynet:


Tilsynsavdelingen:
Birgitte Lyrån, rådgiver, Seksjon planter og vegetabilsk mat. Tlf: 64 94 43 91


Regelverksavdelingen:
Are Sletta, seniorrådgiver, Seksjon mattrygghet. Tlf: 23 21 6718


Last ned: