NORWEA – Vind Bølge Tidevann

Fedem Technology og NTE viderefører GEs vindkraftkompetanse

Pressemelding   •   nov 18, 2011 13:17 CET

NTE har sammen med Fedem Technology AS i Trondheim og tidligere ansatte i GE i Trondheim og Verdal gått sammen om å etablere selskapet InTurbine AS. Hensikten med å etablere selskapet er å ivareta og videreutvikle den viktige kompetansen som er bygget opp gjennom NTEs satsning i ScanWind, og som GE innehar når de nå avslutter vindsatsingen i Verdal og Trondheim.

Selskapets formål er, på basis av erfaringene fra ScanWind og GE, å tilby konsulenttjenester innen markedssegmentet fornybar energi. Dette vil i første omgang bety vindkraft, men selskapet vil også kunne dekke andre områder, f.eks vannkraft.

- Gjennom etableringen av InTurbine, har vi lykkes med å sikre den kompetansen som ble bygget opp gjennom ScanWind og senere GE. Det at NTE, som en solid og seriøs eier med masse kompetanse innen vindkraft, nok en gang velger å satse på oss, er en tillit vi ansatte setter meget høyt. At vi også kunne sikre oss en majoritetseier gjennom Fedem Technology, gjør at vi har solid teknologisk støtte fremover, sier daglig leder Kristian Holm i InTurbine.

InTurbine vil tilby tjenester innen Prosjektledelse, driftsovervåking og instrumentering innen fornybar energi. Totalt besitter selskapet mer en 20 års erfaring fra vindkraftbransjen hvor fokus har vært innen design og utvikling av vindturbiner, produksjon, drift og vedlikehold, logistikk og installasjon/idriftsettelse. Selskapet vil, i samarbeid med sine samarbeidspartnere, kunne tilby planlegging av nye prosjekter innen fornybar energi, teknologikvalifisering av nytt utstyr, drift og vedlikeholdstjenester, reparasjon og feilsøking, installasjon av nytt utstyr samt nedtaking av gammelt utstyr.

Fedem Technology er et teknologiselskap spesialisert innenfor dynamiske simuleringer, kapasitetsvurderinger og utmattingsanalyser. Oppdragene spenner over flere industrisegmenter, der vindkraft, olje&gass og offshore livbåter er de mest fremtredende. Fedem Technology har utviklet FEDEM software for dynamiske beregninger i over 20 år, og dette programmet er nå spesialtilpasset for analyse av totale vindkraftverk. Etablering av InTurbine er en viktig del av selskapets langsiktige satsning innenfor fornybar energi.

NTE er det største trønderskeide industrikonsernet med virksomhet innenfor produksjon og salg av energi, distribusjon, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektro-entreprenørtjenester, omsetning av elektriske forbruksartikler og kurs og opplæring innenfor nettdrift. NTE har ca 1000 ansatte, omsatte i 2010 for 4 mrd kroner og har sitt hovedkontor på Steinkjer.

Selskapet eies av:

  • Fedem Technology AS (51 %)
  • NTE (34%)
  • Ansatte i InTurbine AS (15%).

Selskapet vil ledes av Kristian Holm, nåværende Operativ leder for GE Wind Energy (Norway) AS.

 

Kontaktpersoner:

Kristian Holm, Daglig leder InTurbine AS, tlf. 91833121

Leiv Låte, Daglig leder, Fedem Technology, tlf 48052434

Kenneth Brandsås, Energidirektør NTE, tlf 99268097