Fagforbundet for Industri Energi

- Feil mediebilde av Statoil

Pressemelding   •   feb 17, 2011 08:56 CET

Lederne, NITO, Tekna og Industri Energi, som til sammen representerer over 10 000 Statoilansatte, støtter i en felles uttalelse fullt opp om de etablerte samarbeidsarenaene i selskapet. – Det er på disse arenaene dialogen mellom foreningene og selskapet skal foregå, samstemmer de fire foreningene.

”Samarbeidsklimaet, sikkerhetssituasjonen og forholdet mellom fagforeningene i Statoil og selskapets ledelse er den siste tiden beskrevet i eksterne media på en måte vi ikke kjenner oss igjen i. Forholdet mellom fagforeningene og selskapets ledelse er godt forankret og organisert i tråd med de avtaler som er inngått. Samarbeidsarenaene som er etablert i konsernet og i forretningsområdene gir mulighet for å ta opp og diskutere alle ønskelige temaer – både fra foreningene og ledelsen.

Det har vært og det vil fortsatt naturligvis være uenighet i enkeltsaker. På noen områder har det gitt preg av et anstrengt samarbeidsforhold, men vi er alle klar over at man må over i en konstruktiv fase for å komme videre. Både selskapets ledelse og fagforeningene må ta et tak i så måte, og vi mener dette nå preger samarbeidet i selskapet, et samarbeid vi opplever er basert på tillit mellom partene. 

Gjennom media er det også formidlet et inntrykk av en sikkerhetssituasjon på norsk sokkel, som all vår informasjon tilsier at medarbeidere ikke kjenner seg igjen i. Det har vært alvorlige enkelthendelser, men det generelle sikkerhetsnivået på sokkelen er godt. Det er da også en selvfølge for at vi skal kunne drive den operative virksomheten. Områder med forbedringspotensial skal følges opp, det gjør vi i felles prosesser.

Fagforeningene og ledelsen arbeider sammen om å løse felles utfordringer fremover. Det gjelder blant annet oppfølging av situasjonen på Gullfaks, utvikling av partssamarbeidet og forbedringer i selskapets system for medarbeideroppfølging og utvikling. Det er også etablert et arbeid for å diskutere strategiske utfordringer knyttet til Statoils videre utvikling i forlengelse av omorganiseringsprosessen Statoil 2011.

Fagforeningene vil sammen med ledelsen jobbe videre med hvordan den kompetansen og erfaringen selskapets ansatte har kan brukes enda bedre i utviklingen av selskapet. Her vil blant annet resultatene av den følgeforskningen som er gjennomført knyttet til fusjonen mellom Statoil og Hydro være viktig, for å se hvordan foreninger og ledelse sammen kan utvikle selskapet videre”.

For ytterligere informasjon kontakt:

Hallstein Tonning, Lederne, mob 95212609
Einar Arne Iversen, NITO, mob 90697838
Ingrid Di Valerio, Tekna, mob 95769190
Arild Litlekalsøy, Tekna, mob 41505623
Per Martin Labråthen, Industri Energi, mob 48192234
Lill-Heidi Bakkerud, Industri Energi, mob 95236098