Foreningen Norden

Feirer Nordens dag over hele Norden på fredag

Pressemelding   •   mar 19, 2018 13:16 CET

Fredag 23. mars feirer vi at Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets «grunnlov», ble inngått på denne datoen i 1962. Dagen feires over hele Norden. Etter alt å dømme står også det nordiske samarbeidet sterkt i befolkningen.

– Nordens dag er en anledning til å se fremover, til å snakke høyere om hvordan Norden påvirker hverdagen vår og om hvorfor vi trenger mer samarbeid, ikke mindre, sier styreleder i Foreningen Norden Rune Mørck Wergeland.

I et innlegg som blir publisert i forbindelse med Nordens dag, tar Mørck Wergeland til orde for å styrke samarbeidet mellom de nordiske landene. Han vil også på tre brennaktuelle områder for Norden-politikken i tiden fremover.  

Ni av ti kaller nordisk samarbeid viktig
– I år har Foreningen Norden, som i sin tid tok initiativet til både et felles arbeidsmarked og Nordisk råd, gått inn i vårt 100. år. På mange måter er dette et jubileum for hele det moderne nordiske samarbeidet – noe som gir oss desto større grunn til å feire.

Foreningen Norden jobber for en enda tettere integrasjon mellom de nordiske landene. En undersøkelse fra 2017 viser at det nordiske samarbeidet har bred støtte i folket: Hele ni av ti omtaler samarbeidet som viktig eller svært viktig.

Markerer dagen en rekke steder
Tradisjonen tro oppfordrer Foreningen Norden alle norske kommuner til å flagge i anledningen dagen og en rekke kommuner har bekreftet at de vil heise de nordiske flaggene. Både utenfor Stortinget og på Karl Johan feires dagen med henholdsvis flagg og bannere.  

Flere av Foreningen Nordens lokallag arrangerer også foredrag, quiz, litteratur-kvelder og nordiske gjestebud i forbindelse med Nordens dag. I Trondheim avholder Foreningen Norden Trondheim et stort seminar.

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å styrke og utvikle det folkelige nordiske samarbeidet. Gjennom politisk pådriverarbeid samt kultur- og kunnskapsformidling jobber foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.

Finn ut mer om oss på norden.no
Følg oss på Twitter: @ForNorden
- og på Facebook.com/ForeningenNorden