Norsk kulturråd

Festivalsommeren er sikret: Over 100 musikkfestivaler får støtte

Pressemelding   •   des 15, 2009 15:34 CET

Norsk kulturråd har fordelt til sammen 31,5 millioner kroner for 2010 til 103 musikkfestivaler over hele landet.
Kulturrådet mottok i år 172 søknader til musikkfestivaler med samlet søknadssum på nesten 96 millioner kroner. Hele 20 nye festivaler får tilskudd fra festivalstøtteordningen for 2010. De siste fem årene har økningen i antallet tildelinger vært på drøye 60 %.

- Det er også i denne tildelingen lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, bredde og mangfold. . Festivalarrangørene i hele landet viser stor entusiasme og publikum vil få mange gode musikkopplevelser neste år, sier Kulturrådsmedlem og leder for festivalutvalget, Arnfinn Bjerkestrand.

Blant de 20 festivalene som er nye på ordningen i år, er seks innen tradisjons- og verdensmusikkfeltet: Tromsø World Music Festival, No Siesta Fiesta i Tromsø, Balkanfest i Evanger, Márkomeannu i Evenes og Kinesisk Kulturfestival i Oslo. Fra før var verdensmusikkfestivalene Transform i Trondheim, Bergen Reggae Festival og Latinfestivalen i Trondheim inne på ordningen.

- Den gledelige utviklingen og etableringen av verdensmusikkfestivaler speiler i større grad det samfunnet som Norge er blitt, og at det stadig er flere profesjonelle festivalarrangører som viser vilje og engasjement for å få frem bredden av flerkulturelle uttrykk, sier Bjerkestrand.

Øvrige festivaler som er nye på ordningen fra og med 2010 er Karmøygeddon på Karmøy, VinjeRock på Eidsbugarden i Jotunheimen, Nidaros Bluesfestival i Trondheim, Southern Discomfort Metal Festival i Kristiansand, Middnattsrocken i Lakselv, All Ears i Oslo, Jorddunstfestivalen på Hitra, Oslo Live, Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund, Øya: Mer til Kidsa, Jugendfest i Ålesund, Blues in Hell (Stjørdal), Dalane Bluesfestival i Egersund og Risør Bluegrassfestival. Disse er alle populærmusikkfestivaler med unntak av All Ears, som presenterer improvisert musikk i skjæringspunktet mellom jazz og samtidsmusikk.

Det er gitt økning i tilskuddene til en rekke festivaler. Festivalene som får størst økning neste år, er Canal Street i Arendal (fra kr 350 000 til kr 500 000), Numusic Festival i Stavanger (fra kr 700 000 til kr 800 000) og Jørn Hilme Stemnet på Fagernes (fra kr 700 000 til kr 800 000). Ellers har følgende festivaler fått en øking på kr 50 000 for neste år: Nordsjøfestivalen i Farsund, Vinterfestspill i Bergstaden på Røros, Soddjazz på Inderøy, Barentsjazz i Tromsø, EKKO – Bergen Elektronika Festival, Nødutgangfestivalen i Bodø, Smeltedigelen i Mo i Rana, Osafestivalen på Voss, Telemarksfestivalen i Bø, Fri Resonans i Trondheim og The Egesund Youth Chamber Music Festival. I tillegg fikk en del festivaler tilsagn om en økning for 2010 ved fjorårets tildelingsrunde. Disse festivalene er Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival, som også får en tilleggsbevilgning ved årets tildeling, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Borealisfestivalen i Bergen, Punktfestivalen i Kristiansand, Trondheim Jazzfestival, Nattjazz i Bergen, Oslo Jazzfestival, Nordland Musikkfestuke i Bodø og Nordlysfestivalen i Tromsø.

Flere festivaler har søkt om flerårig tilskudd, og Kulturrådet ønsker å gi en slik forutsigbarhet til dem som kan dokumentere langsiktig økonomisk medvirkning fra fylke og kommune, og der det foreligger en veldrevet festivalorganisasjon og et kunstnerisk program som kan forsvare et flerårig tilskudd. Det er også gitt tilsagn for 2011 til noen festivaler som arrangeres så tidlig på året at de har et svært kort tidsrom mellom Kulturrådets offentliggjøring av tilskudd og festivalavviklingen. Følgende festivaler har fått tilsagn om tilskudd for 2011: Nordland Musikkfestuke kr 2 000 000, Oslo Jazzfestival kr 1 100 000, Nattjazz med kr 1 200 000, Ilios Festivalen i Harstad kr 450 000, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival med kr 1 050 000, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival kr 600 000.

Festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de kulturelle sentra i større byer. Gjennom tildelingene bidrar Norsk kulturråd til at det finnes et stort mangfold av musikkfestivaler over hele landet og innen alle sjangere. Målet er at publikum skal få et variert tilbud av gode konsertopplevelser, og at det finnes arenaer der de beste og mest interessante utøverne kan spille for et størst mulig publikum.

- Kulturrådet vil i junimøte neste år gå igjennom kriteriene for festivaltilskudd på ny. Vi er i dialog, og ser fram til videre diskusjoner med aktørene og vil lytte til feltets behov, sier Arnfinn Bjerkestrand.

Se eget vedlegg med regionale pressemeldinger:
musikkfestivaler i Nord-Norge
musikkfestivaler i Midt-Norge
musikkfestivaler på Vestlandet
musikkfestivaler på Østlandet
musikkfestivaler på Sørlandet

I tillegg er det vedlagt:
Liste over tildelinger
Fylkesoversikt
Fakta-ark om festivalstøtten


For mer informasjon om musikkfestivaler: http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/musikkfestivaler_/

For alle tildelinger etter rådsmøte 10. og 11. desember 2009: http://www.kulturrad.no/tildelinger/
Alle musikktildelinger:
http://www.kulturrad.no/tildelinger/musikk/


Kontaktpersoner i Norsk kulturråd:
Leder i festivalutvalget Arnfinn Bjerkestrand, tlf: 91 68 42 81
Seksjonsleder musikk Sjur H. Færøvig, tlf: 22 47 83 33 / 48 15 89 61
Informasjonssjef Janne Stang Dahl, tlf. 22 47 83 51