Statistisk sentralbyrå SSB

Finansforetak, kvartalsregnskap 4. kvartal 2009 Gode resultater tross økte tap

Pressemelding   •   feb 05, 2010 09:43 CET

Bankenes resultat i 4. kvartal 2009 var 4,8 milliarder kroner. Det var 3,6 milliarder bedre enn samme kvartal året før. Høy rentenetto og gevinst på verdipapirer og valuta mer enn oppveide økende tap på utlån og derivater.

Samlet årsresultat for bankene i 2009 var på 21,6 milliarder kroner, 5,2 milliarder mer enn i 2008. Resultatet for 4. kvartal 2009 var 4,8 milliarder kroner, noe som er 3,5 milliarder kroner høyere enn i 4. kvartal 2008. Fjerdekvartalsresultatet for 2009 lå likevel 890 millioner kroner lavere enn resultatet i 3. kvartal samme år. Rentenettoen var jevnt meget høy i hele 2009, mens gevinstene på verdipapirer og valuta økte utover året fra et netto tap i 4. kvartal 2008. Utlånstapene lå relativt høyt i alle kvartalene i 2009 - mellom 1,7 og 3 milliarder kroner. Bankene hadde gevinst på valuta til og med 3. kvartal, men fikk tap på valuta på 147 millioner kroner i 4. kvartal 2009.Banker. Utvalgte resultatposter. 4. kvartal 2004-4. kvartal 2009.

Tabell: http://www.ssb.no/orbofrk/