Indre Sogn Sparebank

Finansiell kalendar 2010 Indre Sogn Sparebank

Pressemelding   •   des 21, 2009 09:29 CET

05. februar 2010:
Delårsrapport 4. kvartal 2009 og førebels
årsrekneskap 2009

11. mars 2010:
Forstandarskapsmøte, årsrekneskapen 2009

11. mars 2010:
Forstandarskapsmøte, valmøte

12. mars 2010:
Ex. utbytedato

24. mars 2010:
Ev. utbetaling av utbyte eigenkapitalbevis 2009

23. april 2010: Delårsrapport 1. kvartal 2010

13. august 2010:
Delårsrapport 2. kvartal 2010

29. oktober 2010:
Delårsrapport 3. kvartal 2010

04. februar 2011:
Delårsrapport 4. kvartal 2010 og førebels
årsrekneskap 2010

Source: Millistream