Austevoll Seafood ASA

FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2009

Pressemelding   •   feb 25, 2010 09:43 CET

Austevoll Seafood konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 201 i kvartalet (Q4 2008 MNOK 1 552). EBITDA før verdijustering av biomasse i fjerde kvartal var MNOK 556 (Q4 2008 MNOK 296). Det er oppnådd gode priser på konsernets pelagiske konsumprodukter, atlantisk laks og ørret. Oppnådde salgspriser for fiskemel har i fjerde kvartal 2009 vært høyere enn prisene for samme kvartal i 2008, mens fiskeoljeprisene har vært betydelige lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor. Prisbildet for fiskemel og fiskeolje har vist en stigende tendens også gjennom fjerde kvartal. EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 423 (Q4 2008 MNOK 149). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 488 (Q4 2008 MNOK 266). Det er i fjerde kvartal foretatt en nedskrivning på MNOK 14 som i hovedsak er knyttet til utfasede fiskefartøy i Peru.
Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 23 (Q4 2008 MNOK 46). De største
tilknyttede selskapene i 2009 er Br. Birkeland AS, Norskott Havbruk AS (eier av oppdrettsselskapet
Scottish Sea Farms Ltd.) og Shetland Catch Ltd.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2009 MNOK - 59 (Q4 2008 MNOK - 76). Reduksjon i netto rentekostnader kommer som følge av redusert gjeld gjennom året, og et lavere rentenivå sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernets netto andre finanskostnader utgjorde i fjerde kvartal 2009 MNOK 2 (Q4 2008 MNOK -73). Resultat etter skatt var i kvartalet MNOK 335 (Q4 2008 MNOK 103).

For ytterligere informasjon, se vedlagt rapport og presentasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Millistream