OsloMet

– Finansieringssystemet slår skjevt ut

Pressemelding   •   okt 06, 2016 12:48 CEST

Nå er leger viktigere enn sykepleiere, og scenografer viktigere enn lærere, sier rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus om forslaget til statsbudsjett.

Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer en vekst for universitets- og høyskolesektoren samlet. Veksten for Høgskolen i Oslo og Akershus er imidlertid svakere. Endringene i finansieringssystemet fører til at nye universiteter og store høyskoler som HiOA taper.

– Det er per nå usikkert hva endringene i finansieringssystemet vil føre til over tid. For 2017 gir dette HiOA en nedgang. Systemet forsterker en skjevfordeling der institusjoner med en klar profesjonsprofil kommer dårligere ut. Det er disse som skal bære utviklingen i velferdssamfunnet i årene framover. Denne skjevfordelingen bør korrigeres gjennom stortingsbehandlingen, sier Rice.

I tillegg til ønsket om å rette opp skjevheten i finansieringssystemet har HiOA tre klare forventninger til Stortingets behandling av statsbudsjettet:

Flere rekrutteringsstillinger i doktorgradsutdanningene

– HiOA utdanner til yrker som er viktige for å møte samfunnets utfordringer innen blant annet helse, oppvekst, utdanning, sosiale tjenester, mangfold og inkludering. Vi har seks ph.d.-studier som er svært viktige for å rekruttere til forsknings- og undervisningsstillinger for profesjonsområdene. Fem nye stipendiatstillinger er for lite for å møte dette behovet og bør økes, sier Rice.

Økte midler til kvalitet i grunnskolelærerutdanningen

– Regjeringen har vedtatt at det skal innføres femårig grunnskolelærerutdanning med master fra høsten 2017. Det vil gi mer kompetente lærere for fremtiden. Det er positivt med 150 nye millioner til å styrke kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene. Profilen på disse midlene er godt i tråd med de prioriteringene HiOA allerede har gjort for egne lærerutdanninger. En tildeling fra denne potten vil gjøre at vi kan ta en nasjonal rolle i utviklingen av den nye femårige grunnskolelærerutdanningen.

Økte investeringer i infrastruktur

– HiOA har økt både utdanningskapasiteten og forskningsaktiviteten de senere årene. Det gjør det nødvendig med en videre utvikling av bygningsmassen. Vi leier byggene våre og har betydelig ansvar for vedlikehold og oppgradering av forsknings- og undervisningsutstyr. Den årlige bevilgningen i statsbudsjettet må derfor økes for å sikre nødvendig infrastruktur også hos institusjoner som leier bygg. Vi er derfor skuffet over at det så langt bare er satt av midler til de som eier egne bygg, avslutter HiOAs rektor Curt Rice.