NBBL

Finanstilsynet torpederer ”Rom for alle”

Pressemelding   •   nov 22, 2011 09:49 CET

Med Finanstilsynets innføring av nye egenkapitalkrav var startlån fra Husbanken siste utvei for mange. Nå forsvinner også dette alternativet.

Nylig kom sjokkmeldingen om at Finanstilsynets forslag til heving av egenkapitalkravet fra 10 til 15 prosent ved boligkjøp, også er ment å gjelde for startlån. Dette kom frem i et møte Husbanken hadde med Finanstilsynet i slutten av oktober.

Husbankdirektør Bård Øistensen uttrykte i etterkant av møtet bekymring over konsekvensene av forslaget, som han mener vil stenge de mest vanskeligstilte helt ute fra boligmarkedet. Bekymret er også KS, som nylig sendte brev til statsministeren.

I brevet påpeker KS at kravet om 15 prosent egenkapital også for startlånordningen går i mot erklærte mål for regjeringens boligpolitikk. Det vises til Soria Moria 2 hvor regjeringen fastslår at den vil «videreutvikle Startlån-ordningen slik at flere unge får mulighet til å eie egen bolig».

Slår boligpolitisk alarm
NBBL uttrykte bekymring for det økte egenkapitalkravet allerede før det ble klart at startlån fra Husbanken ikke lenger vil få fritak, slik situasjonen er i dag.

- Sammen med OBOS sendte vi i midten av oktober et brev til statsministeren hvor vi påpekte at myndighetenes boligpolitikk bidrar til en ytterligere sosial segmentering av boligmarkedet der de velstående har råd til å bli eiere, mens andre henvises til et stadig mer presset utleiemarked, sier adm. direktør i NBBL, Thor Eek. 

- Når det attpåtil viser seg at de samme kravene vil gjelde for startlån, mener vi det for alvor er grunn til å slå boligpolitisk alarm. Startlånordningen er helt avgjørende for unge i etableringsfasen, og en svekking av dagens ordning vil dermed få store konsekvenser for en hel generasjon, mener NBBL-sjefen.

Skyter seg selv i foten
Eek mener det er grunn til å merke seg at Finanstilsynets nye forslag regelrett torpederer NOU 2011:15 «Rom for alle», som ble lagt fram i august. Et hovedbudskap her er at det bør legges bedre til rette for at også økonomisk vanskeligstilte skal kunne bli boligeiere, særlig dersom de har en forholdsvis stabil inntekt.

- I forbindelse med overleveringen uttrykte kommunalminister Liv Signe Navarsete at hun syntes utvalget hadde levert spennende innspill. Hun ble sågar sitert på at hun «særlig godt likte forslaget om at mange flere må få anledning til å eie sitt eget hjem». NBBL skulle gjerne likt å vite hvordan dette nå tenkes gjennomført i praksis. Det hjelper lite å sette i gang utredninger om den sosiale boligpolitikken dersom forutsetningene for de tiltak som foreslås undermineres av andre statlige institusjoner, sier Eek.

Boligpolitisk harme
Eek mener misnøyen som den siste tiden har blitt tilkjennegitt fra et stadig mer samlet bolig-Norge umulig kan ha gått regjeringen upåaktet hen.

- Finanstilsynets innføring av 15-prosentregelen blir i så måte bare enda et eksempel på behovet for en mer aktiv og helhetlig boligpolitikk, avslutter NBBL-direktøren.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonskonsulent - Ingebjørg Sørenes Telefon: 22403890 Mobil: 92231861 E-post: is@nbbl.no

Administrerende direktør - Thor Eek Telefon: 22403850 Mobil: 90536881 E-post:te@nbbl.no

Lenker