Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskaa delte ut røde sløyfer

Pressemelding   •   des 01, 2009 10:12 CET

I forbindelse med Verdens aidsdag, delte statssekretær Ingrid Fiskaa og politisk rådgiver Arvinn E. Gadgil ut røde aidssløyfer .

Verdens aidsdag 1. desember ble markert i hele regjeringskvartalet, i likhet med store deler av verden. På verdensbasis lever godt over 30 millioner mennesker med hiv, og omtent like mange har dødd av sykdommen.

 

- Aidsepidemien er ikke over. Hvert minutt smittes fem nye mennesker av denne sykdommen, og det går verst ut over unge og kvinner, sier statssekretær Ingrid Fiskaa.

Tirsdag morgen stilte hun og politisk rådgiver Arvinn E. Gadgil opp for å markere aidsdagen i Utenriksdepartementet. Alle fikk en rød sløyfe når de kom på jobb.

- De røde sløyfene er delt ut til alle ansatte i de seks departementene som er involvert i den nasjonale hivstrategien. Sløyfene er laget av «Lønn som fortjent», der rusmisbrukere får mulighet til å jobbe i regi av Kirkens Bymisjon, forklarer Fiskaa.

Hun deltar også på en markering sammen med Norad-direktør Poul Engberg-Pedersen i det store teltet på Jernbanetorget for å snakke med ungdommer om aids.

Se også program for dagen: http://www.verdensaidsdag.no.

Aidsdagen markeres i solidaritet med verdens hiv-positive, aidssyke og deres pårørende. En spesiell tanke går til de rundt 3500 i Norge som lever med hiv. Dagen ble første gang markert i 1988 av FNs aidsorganisasjon UNAIDS.

Undersøkelser viser at fremgangen i medisinutviklingen har bedret den fysiske helsen til mennesker som lever med hiv. Men den samme forbedringen har ikke funnet sted når det gjelder åpenhet, kunnskap om hiv og holdninger til hiv i samfunnet. På flere områder – spesielt de psykososiale – oppleves det som like vanskelig å være hivpositiv i dag som for syv år siden.

- Det bekymrer. Derfor lanserte regjeringen den nye nasjonale hivstrategien «Aksept og mestring» i  sommer. Vi ønsker et samfunn som aksepterer og mestrer hiv på en måte som både begrenser ny smitte og gir personer som lever med hiv gode livsbetingelser, sier politisk rådgiver Arvinn E. Gadgil.

Les mer om hva regjeringen forplikter seg til her.