Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskefartøy inn i oljevernberedskapen

Pressemelding   •   sep 03, 2010 17:11 CEST

Fiskefartøy skal kunne brukes i oljevernberedskapen både langs kysten og på sokkelen.  – Hensikten er å styrke beredskapen og gi større fleksibilitet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Sjøfartsdirektoratet har i dag sendt forslaget ut på høring. Fiskefartøy som melder seg, må gjøre enkelte tekniske oppgraderinger og oppfylle noen tilleggskrav. Kostnadene forbundet med oppgradering vil ikke være vesentlige.

– I tillegg til å gi fleksibilitet for operatørene på sokkelen, åpner dette forslaget for et nytt og spennende marked for rederier. Jeg er også tilfreds med at sikkerhet og miljø er godt ivaretatt, sier Giske.

– Fiskere har høy kompetanse i sjømannskap, er lokalkjente i sitt nærområde og kan således være en viktig ressurs under oljevernaksjoner, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, som understreker at det er viktig at vi får et regelverk som ivaretar sikkerheten til fartøy som deltar i slike operasjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet har det overordnede ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensing.

– I behandlingen av utbyggingen av Goliat-feltet var et viktig element i beredskapen at oljeselskapene skulle samarbeide med lokale fiskefartøy. Det var viktig at vi fikk lagt til rette for denne type samarbeid mellom lokale aktører og selskapene for en best mulig beredskap, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det ligger et stort arbeid bak utviklingen av de nye reglene. Operatørselskaper, NOFO, Norges Fiskarlag og offentlige myndigheter har samarbeidet og analysert utfordringene bruk av fiskebåter kan innebære.

Det åpnes også for at andre typer båter som for eksempel slepebåter, oppdretts- og redningsfartøy kan brukes i oljevernberedskapen. Planen er at ordningen trer i kraft fra nyttår.