Statistisk sentralbyrå SSB

Fiskeri. Endelege tal, 2008 Svak auke i fangstmengd og -verdi

Pressemelding   •   des 22, 2009 11:04 CET

Dei endelege tala for fiskeria i 2008 viser berre små endringar samanlikna med dei førebelse tala. I 2008 leverte norske båtar 2,4 millionar tonn fisk, reker, skaldyr og skjel. Dette er 2 prosent meir enn i 2007. Førstehandsverdien utgjorde 12,2 milliardar kroner, ein auke på 1 prosent frå 2007.

Tabeller