Den norske kirke

Fjeldstad Jusnes, Steffensen eller Veiteberg blir ny biskop i Sør-Hålogaland

Pressemelding   •   aug 14, 2015 11:27 CEST

Etter avstemningsrunden i sommer står disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Sør-Hålogaland: Prost i Lofoten Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, ordfører i Hamarøy Rolf Steffensen og bymisjonsprest i Oslo Kari Veiteberg.

Deretter følger prost Olav Rune Ertzeid, professor Hallgeir Elstad og sokneprest Kristine Sandmæl.

På Kirkerådets møte i Bodø 16.-18. september 2015 skal det tilsettes ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i denne avstemningsrunden.

Stillingen som biskop i Sør-Hålogaland blir ledig etter at biskop Tor Berger Jørgensen går av 1. januar 2016. Jørgensen har vært biskop i Sør-Hålogaland i nærmere ni år. Bispedømmet omfatter Nordland fylke.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemningsrunde med omkring 350 stemmeberettigede menighetsråd og kirkelig ansatte. Til sammen har 254 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge. Stemmer fra 5 stemmeberettigede ble forkastet.

Innen 1. september skal alle biskopene og Sør-Hålogaland bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan.

Den kirkelige avstemningen har pågått i perioden fra 1. juni til 13. august. Disse har avgitt sine stemmer:
- menighetsrådene i Sør-Hålogaland bispedømme,
- prester i offentlig kirkelig stilling i Sør-Hålogaland bispedømme,
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Sør-Hålogaland bispedømme,
- prostene i de øvrige bispedømmer,
- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

Kirkemøtet 2012 vedtok i nytt regelverk at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 "poeng", gir dette resultatet:
Jusnes 27,48 %
Steffensen 24,74 %
Veiteberg 16,75 %
Ertzeid 11,64 %
Elstad 10,99 %
Sandmæl 8,39 %


Biskoper i Sør-Hålogaland bispedømme 1952-2015
(Sør-Hålogaland bispedømme ble opprettet i 1952 da Hålogaland bispedømme ble delt. Bispedømmet omfatter Nordland fylke.)

Wollert Krohn-Hansen 1952-1959
Hans Edvard Hansen Wisløff 1959-1969
Bjarne Odd Weider 1969-1982
Fredrik Grønningsæter 1982-1992
Øystein Ingar Larsen 1992-2006
Tor Berger Jørgensen 2007-2015

Lenker

Dokumenter

Om Den norske kirke

74 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Mer om Den norske kirke her: www.kirken.no