Nyhetstips

Fjord Line øker i fallende marked

Pressemelding   •   des 15, 2009 10:10 CET

Fjord Line har i årets ti første måneder hatt en vekst i passasjertallet på åtte prosent på linjen mellom Vestlandet og Danmark i forhold til samme periode i fjor. I totalmarkedet for fergetrafikk mellom Norge og utlandet har det til sammenligning vært en nedgang i passasjertallet på seks prosent.

Passasjerveksten for MS Bergensfjord har vært størst blant nordmenn med ca 15 prosent. Veksten i passasjerer fra land utenfor Norge har vært fem prosent.

Suksess i Stavanger
- Fjord Line la for vel et år siden om rutestrukturen for MS Bergensfjord som innebærer at skipet seiler mellom Bergen, Risavika ved Stavanger og Hirtshals. Satsingen på Stavanger har vært en ubetinget suksess, sier administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.

Hittil i år har 46 prosent av passasjerene fra Norge til Danmark gått om bord i Risavika ved Stavanger, mens 54 prosent har reist fra Bergen. – Med anløp til begge de to største byene på Vestlandet har vi utvidet passasjergrunnlaget og vi har all grunn til å tro at veksten vil fortsette i 2010, fremholder Fardal.

I tillegg til passasjerer transporterer MS Bergensfjord betydelige mengder gods. – Cargo-markedet har vært under press etter finanskrisen, og i første halvår var volumet lavere enn i samme periode i 2008. Men i høst har dette markedet tatt seg betydelig opp. Risavika har også i så måte vært en suksess. Vi laster og losser mer gods på terminalen i Risavika enn vi gjør i Bergen, sier Fjord Line-direktøren.

Klar med Fjord Line Express
Neste år gjenopptar Fjord Line seilinger i sommerhalvåret mellom Kristiansand og Danmark etter å ha vært utestengt fra Kristiansand Havn i inneværende år. – Vi har store forventninger til Fjord Line Express som gjør overfarten mellom Kristiansand og Hirtshals på to timer og femten minutter; en time raskere enn Color Lines SuperSpeed. Vi starter seilingene 30. april og så langt har billettsalget vært godt.

Vokser på web
Fjord Line har satset mye på informasjon og salg av billetter på www.fjordline.no. Antall web-bookinger har nesten doblet seg i 2009 i forhold til fjoråret, og nærmer seg nå 50 prosent av det totale billettsalget.

Resultatfremgang i 2010
Passasjerveksten mellom Vestlandet og Danmark innebærer at denne linjen vil bidra positivt til Fjord Lines regnskap i 2009. – Samtidig har vi i år hatt betydelige kostnader som følge av at vi ikke har kunnet trafikkere linjen mellom Kristiansand og Hirtshals. Vi håper og tror at vi med god drift på begge linjer i 2010 skal oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat, sier Fjord Lines administrerende direktør. 

Fakta om Fjord Line
Fjord Line er et moderne og folkelig rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og kontinentet. Rederiet driver passasjerfergen MS Bergensfjord, som seiler mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og HSC Fjord Cat på ekspresslinjen mellom Kristiansand og Hirtshals. I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av Fjord Lines cargoavdelinger i Norge og Danmark. Rederiet vurderer investering i ytterligere et skip som vil sikre daglige avganger mellom Vestlandet og Danmark. Fjord Line ble startet i 1993. Ingvald Fardal har vært administrerende direktør siden 2007.