Høyskolen Kristiania

Fleksibilitet viktigst ved nettstudier

Pressemelding   •   sep 18, 2014 16:51 CEST

Heidi Åberg er ansatt som ny leder av NKS/CK EVU. Hun kommer fra
stillingen som studiesjef i NKS, og har over 20 års erfaring fra
utdanningssektoren samt lang ledererfaring både fra BI og NKS.

Åbergs første oppgave som leder er å kommentere årets studentevaluering.

- NKS Nettstudier har fått veldig bra evalueringer, både gjennom student-
og kursevalueringene, forteller Heidi Åberg.

De årlige evalueringene gir tilbakemelding både på totalopplevelsen av å studere via NKS, og den faglig kvaliteten på det enkelte kurs. På spørsmålet om hvor fornøyde studentene er totalt sett med å studere hos NKS svarer hele 85,2 % at de er svært fornøyde.

- Det er utrolig hyggelig å se at vi scorer så bra, fastslår hun.

Nettstudenter gjør det bra
En undersøkelse utført av amerikanske National Survey of Student Engagement,
gjennomført blant 260.000 studenter i USA, viser at høyskolestudenter som
studerer via nettet gjør det ofte bedre enn de som studerer på tradisjonelle
høyskoler.

Studentevalueringen gjennomført på NKS viser at nettstudier som studieform passer for veldig mange. Skyhøye 94,5 % sier at de vil anbefale andre å ta kurs via NKS Nettstudier.

Fleksibilitet
Ifølge Heidi Åberg er det fleksibilitet som er den viktigste årsaken til at så
mange velger å studere vi nettet, men også kurstilbudet og tilgang til
personlig veileder er viktig.

- Vi jobber målrettet med å ha gode veiledere som gir studentene høy kvalitet på
veiledning og studentoppfølging, derfor er det veldig positivt at så mange som
94,9 % faktisk opplever at dette er tilfelle.

Karrieremuligheter
Undersøkelsen viser også at den viktigste årsaken for valg av nettstudier
er å styrke karrieremuligheten gjennom økt kunnskap og kompetanse. I denne
undersøkelsen er 75 % av studentene i jobb samtidig som de studerer, mens 24 %
er arbeidssøkende.

Treffer i markedet
Heidi forteller at evalueringene som gjennomføres en gang i året, har hatt
stabilt høye tall de siste årene.

- Det bekrefter at vi treffer i forhold til det behovet vi vet er der med
tanke på fleksibilitet og tilrettelegging av et godt og variert studietilbud,
sier ny leder av NKS/CK EVU, Heidi Åberg.


Fakta om Høyskolen Campus Kristiania

 • Fakta om Høyskolen Campus Kristiania

  Høyskolen Campus Kristiania består av
  fakultetene Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og
  virksomheten NKS Nettstudier.

  Markedshøyskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.

  Norges Kreative Høyskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca. 1.700 studenter

  Norges Helsehøyskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca. 500 studenter.

  NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i løpet av nesten 100 år utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.

  Aktiv Læring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsopplæring til arbeidssøkende
  tilknyttet NAV. Målsetningen er å hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom
  ulike fagkurs, som også vektlegger opplæring i jobbsøking.

  Education Link - Studier i Utlandet AS
  tilbyr studentene ved Norges Kreative Høyskole en internasjonal bachelorgrad
  ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30
  universiteter og colleger i 6 ulike land.