Vox

Flere består norskprøver på Østlandet

Pressemelding   •   feb 16, 2010 09:39 CET

(Oslo, 16.02.10) Stadig flere innvandrere på Østlandet har bestått norskprøvene de siste årene. I samme periode har det også vært en styrking av norskopplæringen.

 

65 prosent av kandidatene i Region Øst besto i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 56 prosent besto norskprøve 3. Det er best i landet. I 2008 var tallene henholdsvis 54 og 45 prosent. Region Øst omfatter Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold.

På landsbasis besto 62 prosent av kandidatene i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene.

Samtidig er det stadig flere innvandrere som tar skriftlige norskprøver. Fra 2007 til 2009 har det vært en økning på 86 prosent i kandidater som har tatt skriftlig Norskprøve 2. For norskprøve 3 er økningen på 33 prosent.

– Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Fakta
I 2008 bevilget daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet midler til en treårig plan for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere.

Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er:

• etterutdanningskurs for lærere, med vekt på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå
• metode- og læremiddelutvikling

Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver

Kontaktpersoner
Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox
Telefon 23 38 13 14 / 93 43 93 49, e-post: bjørg.ilebekk@vox.no

Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox
Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no

 

 

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
www.vox.no