Vox

Flere består norskprøver på Sørlandet

Pressemelding   •   feb 16, 2010 09:30 CET

(Oslo, 16.02.10) Stadig flere innvandrere på Sørlandet har bestått norskprøvene de siste årene. I samme periode har det også vært en styrking av norskopplæringen.

56 prosent av kandidatene i Region Sør besto i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 54 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 51 og 53 prosent. Region Sør omfatter Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.

På landsbasis besto 62 prosent av kandidatene i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene.

Samtidig er det stadig flere innvandrere tar disse to skriftlige prøvene. Fra 2007 til 2009 har det vært en økning på 86 prosent i kandidater som har tatt skriftlig Norskprøve 2. For norskprøve 3 er økningen på 33 prosent.

– Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Fakta
I 2008 bevilget daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet midler til en treårig plan for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere.

Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er:

• etterutdanningskurs for lærere, med vekt på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå
• metode- og læremiddelutvikling

Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver

Kontaktpersoner
Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox
Telefon 23 38 13 14 / 93 43 93 49, e-post: bjørg.ilebekk@vox.no

Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox
Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
www.vox.no