Deloitte AS

Flere enn noensinne gir penger til gode formål

Pressemelding   •   jan 06, 2014 09:49 CET

Deloitte har for fjerde gang utarbeidet en rapport som tar for seg givermarkedet i Norge. Formålet med kartleggingen har vært å tallfeste størrelsen på markedet og se nærmere på utviklingen fra 2011 til 2012.

Nordmenn er fremdeles gavmilde sier Grete Elgåen, partner i Deloitte og ansvarlig for rapporten. Totale inntekter fra faddere og fastgivere økte med 4 % fra 1.307 MNOK i 2011 til 1.362 MNOK i 2012 for organisasjonene som var med i undersøkelsen. I fjorårets undersøkelse var tilsvarende økning 3 %. Det er imidlertid antall givere som har økt mest, med hele 6,7 % fra 698.590 i 2011 til 745.169 i 2012 sier Grete.

Som tidligere er det bistandsorganisasjonene som dominerer markedet og mange av disse har fokus på barn. I 2012 hadde tre organisasjoner 58 % av inntektene fra faddere/fastgivere, blant de som besvarte undersøkelsen. Disse er SOS-barnebyer, Plan Norge og Redd Barna. Disse organisasjonene har ligget på topp hvert år vi har foretatt undersøkelsen.

Grete forteller videre at undersøkelsen har blitt utvidet hvert år etter innspill fra organisasjonene. Den første rapporten omhandlet kun faddere og fastgivere, senere er undersøkelsen utvidet til å omfatte testamentariske gaver, diverse andre gaver og tilskudd og i år, bruk av nye innsamlingskanaler.

For organisasjoner som besvarte undersøkelsen utgjorde testamentariske gaver 399 MNOK og inntekter fra aksjoner 380 MNOK i 2012. Inntekter fra næringslivet utgjorde 236 MNOK. Slike gaver er en inntektskilde som varierer mye fra år til år hos mange av organisasjonene. En av forklaringene kan være at det i perioder er mer oppmerksomhet rundt humanitære situasjoner, og at det er større behov for innsamlingsaksjoner ved kriser.

Andre fakta fra rapporten

  • Undersøkelsen er basert på tall fra 74 ideelle organisasjoner.
  • Inntekter fra faste givere/faddere for organisasjonene som deltok i undersøkelsen økte fra 1.307 MNOK i 2011 til 1.362 MNOK i 2012.
  • Gjennomsnittlig beløp per giver for alle som besvarte undersøkelsen var kr 1.828 i 2012 og kr 1.871 i 2011.
  • Totale inntekter i 2012 utgjorde 10.699 MNOK mot 10.271 MNOK i 2011 for organisasjonene som deltok i undersøkelsen.
  • Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde 13 % av totale inntekter både i 2011 og 2012.
  • Inntekter fra testamentariske gaver økte fra 384 MNOK til 399 MNOK fra 2011 til 2012, som tilsvarer en økning på nesten 4 %.
  • Inntekter fra aksjoner var 380 MNOK i 2012 og 439 i 2011.
  • Inntekter fra næringslivet var tilnærmet det samme i 2012 og 2011 med henholdsvis 236 MNOK og 240 MNOK.
  • For noen av de største organisasjonene utgjør tilskudd fra offentlige myndigheter, EU, FN og andre en vesentlig del av totale inntekter. Det er humanitære organisasjoner som mottar mest tilskudd.
  • Av nye innsamlingskanaler er det telefon/SMS og sosiale medier som er mest brukt.

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmiljø og en kultur som sammen med våre kunder alltid søker å finne og utvikle de beste løsningene på forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens største leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.