Kunnskapsdepartementet

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen

Pressemelding   •   des 15, 2009 11:38 CET

- Skolen og elevene fortjener at lærerne får bruke mer av sin tid på det de er best til: Å undervise, vurdere elevene og planlegge undervisningen. Utvalget har levert mange viktige forslag for oppnå dette, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun i dag fikk overrakt rapporten fra Tidsbrukutvalget av utvalgets leder, Kirsti Kolle Grøndahl.

Se nett-tv overføring av pressekonferanse

Lenke til utvalgets rapport

Lenke til utvalgets pressemelding

Halvorsen mener utvalget har foretatt en god og helhetlig gjennomgang av lærernes tidsbruk i grunnskolen og at innstillingen bidrar med nyttig og viktig dokumentasjon om lærernes hverdag. Hun vil nå raskt sette i gang arbeidet i departementet med å gjennomgå og følge opp utvalgets mange forslag.
På et par punkter signaliserer hun allerede nå klar støtte.

- Utvalget tar for eksempel opp at tidsmessige konsekvenser for lærerne må utredes før reformer vedtas. Det synes jeg er et godt forslag. Jeg skal selv sørge for å ”tidsteste” nye forslag og tiltak som kommer fra departementet, lover kunnskapsministeren.

Hun viser i tillegg til utvalgets hovedbudskap om at god ledelse framstår som den viktigste forutsetningen for god tidsbruk.

- God ledelse har lenge stått høyt på dagsorden, og derfor har vi blant annet satt i gang en ny, nasjonal rektorutdanning. Jeg synes også at skoleledere og lærere ved alle skoler bør sette seg ned og foreta en kritisk gjennomgang av alle møtene som holdes. Hvilke møter er nødvendige og hvilke kan begrenses eller avvikles? Her kan det helt sikkert spares mye tid som kan brukes på en bedre måte, sier Kristin Halvorsen.

Hun legger vekt på at arbeidet for å sikre best mulig bruk av lærernes tid er et ansvar for alle parter i skole-Norge, og merker seg at utvalgets forslag både inneholder tiltak for nasjonale myndigheter, for skoleeiere og skoleledere og for lærere på den enkelte skole.