Kunnskapsdepartementet

Flere pedagoger i barnehagene

Pressemelding   •   okt 26, 2010 09:15 CEST

- For å sikre barnehager av høy kvalitet og ivareta barns behov for omsorg, lek og læring er det nødvendig med tilstrekkelig antall pedagoger.  Vi har et regelverk som skal sikre dette. Nå presiserer vi hvordan reglene skal forstås og praktiseres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene er gitt med hjemmel i barnehageloven. Bestemmelsen har ligget fast siden 1954. - En betydelig del av barnehagesektoren ser ut til å praktisere normen for pedagogisk bemanning i barnehagene i strid med dette, sier Halvorsen.

I følge pedagognormen for barnehager skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. - Jeg ser alvorlig på at ikke alle barnehager  følger regelverket om pedagogisk bemanning, sier Halvorsen. Mange barnehager legger til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn, noe som ikke er i tråd med regelverket.

- Andelen voksne per barn i norske barnehager ligger i verdenstoppen, men mange av disse er assistenter, sier statsråden. Disse gjør gjennomgående en meget god jobb, men førskolemangelen er stor i dag. Regjeringen har derfor igangsatt en rekke tiltak for å øke antall førskolelærere, både når det gjelder opprettelse av nye studieplasser og tiltak for å beholde og rekruttere førskolelærere. I tillegg gjøres det også en innsats for å få førskolelærere som er i andre yrker tilbake til barnehagen.

I stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen (fremlagt i mai 2009) foreslo Kunnskapsdepartementet å utarbeide en veileder til kommunene om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter.