Utlendingsdirektoratet (UDI),

Flere reiser hjem frivillig

Pressemelding   •   nov 16, 2010 12:21 CET

I oktober returnerte 136 personer frivillig til hjemlandet sitt. Det er 40 personer flere enn på samme tid i fjor.

Så langt i år har 1255 personer benyttet seg av tilbudet norske myndigheter gir til retur i verdighet. I hele fjor var det 1019 som reiste hjem frivillig.

For å legge forholdene til rette for vellykket retur mottar nå personer fra de aller fleste land som returnerer frivillig opptil 20 000 kroner i re-integreringsstøtte. Denne doblingen av returstøtten skjedde med virkning fra 1. juli. Støtten er ment som et bidrag til å lette den første tiden etter hjemkomst.

- Det er tydelig at denne satsningen gir resultater, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Flest fra Irak og Kosovo


Den klart største gruppen som returnerer frivillig er fra Irak. 416 irakere har i år benyttet seg av det spesielle returprogrammet til Irak. Programmet inkluderer en større økonomisk støtte til reintegrering i hjemlandet. På en god andreplass kommer Kosovo. 125 personer har reist frivillig tilbake til Kosovo så langt i år, mens 86 personer har returnert til Russland og 83 personer til Serbia.

Plikt til å reise

For å verne om retten til asyl og beskyttelse, er det viktig at de som får avslag på asylsøknaden forlater Norge. Det beste for alle er om det skjer ved frivillig retur.

Asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse, har plikt til å forlate landet. Hvis de ikke gjør det, skal politiet ta hånd om transporten tilbake til hjemlandet. Det er bedre for alle parter om personer med endelig avslag tar et aktivt valg og returnerer frivillig med økonomisk hjelp og støtte.

De som blir tvangsreturnert av politiet får ingen støtte.

Vurderer du frivillig retur?

Er du fra Irak og vurderer frivillig retur?

Er du fra Afghanistan og vurderer frivillig retur?