Adopsjonsforum

Flere utenlandsadopsjoner i 2014

Pressemelding   •   jan 07, 2015 07:00 CET

Antallet adopsjoner fra utlandet økte med nesten seks prosent i 2014. Det viser tall fra de tre foreningene Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn.

Det var åtte flere adopsjoner enn året før, da antallet adopsjoner gikk opp fra 144 i 2013 til 152 i fjor. Verdens Barn sto for hele økningen da foreningen fikk hjem 18 flere barn enn året før. De to andre foreningene hadde en mindre nedgang i antall adopsjoner.

Det kom flest barn fra Colombia (24) og Sør-Korea (21) som tradisjonelt har vært de største samarbeidslandene for henholdsvis Adopsjonsforum (AF) og Verdens Barn (VB).

Deretter fulgte Chile (AF), Sør-Afrika (VB) og Kina (som samtlige foreninger samarbeider med), som alle bidro med 16 adopsjoner hver.  Fra Thailand (VB) ble det gjennomført 13 adopsjoner, mens Ungarn og Kenya (begge IA) bidro med 11 hver.

Økt innenlandsadopsjon
Adopsjoner fra utlandet er gått kraftig ned de ti siste årene, og globalt har det vært en nedgang på over 60 prosent i antall adopsjoner siden toppåret 2004. For første gang på 20 år var Kina i fjor ikke ett av de to største samarbeidslandene i noen av de norske foreningene. 

Tradisjonelt «store» adopsjonsland som Kina og India prioriterer å finne nye familier til barna nasjonalt. 

Kilder:
Adopsjonsforums statistikk

Verdens Barns statistikk

InorAdopts statistikk

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.