Kabel Norge

Flertall for trafikkstyring på nett

Pressemelding   •   mar 21, 2012 14:36 CET

Oslo, 21.03.12: 55 prosent av alle nordmenn mener det er fornuftig å gi enkelte nett-tjenester, som e-post og vanlig surfing, prioritering foran andre, viser en undersøkelse Kabel Norge har fått gjennomført hos Norstat.

Kabel Norge har i flere år målt en sterk økning i bredbåndstrafikken og siste år var den på hele 60 prosent.

– Denne trenden er sterk og stabil og innebærer at brebåndsleverandørene ser behovet for milliardinvesteringer for å øke den nasjonale kapasiteten. Hvis dette ikke blir gjort, vil vi stadig oftere oppleve trafikkø også på bredbåndsnettene, slik at tjenester som telefoni eller streaming av musikk og video vil kunne få dårlig kvalitet, sier Øyvind Husby, styreleder i Kabel Norge.

Folk flest har behov for mer bredbånd
Ifølge en demografisk representativ undersøkelse Kabel Norge har fått gjennomført hos Norstat, ser norske forbrukere også et økende bredbåndsbehov hjemme.

Hele 64 prosent bekrefter at husstanden har et stadig økende behov for raskere bredbånd. Dette er en økning på 11 prosentpoeng bare siden i fjor, da Kabel Norge stilte det samme spørsmålet. Kun en av tre sier behovet for raskere bredbånd er lite eller svært lite.

Flertall for trafikkstyring
Undersøkelsen viser også at norske forbrukere er positivt innstilt til innføring av trafikkstyring på nett. Trafikkstyring kan sikre forkjørsrett til tjenester som i liten grad tåler forsinkelser på overføringen. Eksempler på dette er streaming av video og musikk, hvor dårlig overføringskapasitet gir pauser eller stans i tjenesten. Dette kan unngås hvis slike tjenester får prioritet foran for eksempel nedlastning av store filer. Trafikkstyring gjør også at internett blir mer robust til å takle fiendtlige virusangrep o.l. og bedre i stand til å takle krisesituasjoner hvor et fungerende internett er avgjørende for beredskapen til landet.

 Hele 55 prosent av alle nordmenn over 18 synes det er fornuftig å gi enkelte tjenester prioritet. Ti prosent vet ikke, mens 35 prosent synes all internettbruk bør ha samme prioritet.

10% av kundene bruker 90% av kapasiteten
– Vi er glade for at norske forbrukere er så positive til trafikkstyring. En fornuftig trafikkstyring vil gjøre det langt enklere å sikre en god bredbåndsopplevelse for alle. I dag er det slik at en liten prosent av alle bredbåndsbrukere står for en svært høy andel av nett-trafikken blant annet på grunn av utstrakt fildeling (10% av kundene bruker 90% av kapasiteten). Trafikkstyring kan sikre at den type brukere ikke blir til hinder for flertallet, og vil føre til at vi får et mer robust internett som bedre kan takle ekstraordinære situasjoner, sier Husby.

Temaet vil bli debattert på Kabel Norge Kongressen 21. og 22. mars.

 Kontaktinformasjon:
Øyvind Husby, styreleder Kabel Norge, mobil +47 934 44 140