Skiskytter-VM Oslo 2016

Flest unge kvinner vil jobbe gratis for VM

Press Release   •   Feb 02, 2016 08:00 CET

Langt flere unge kvinner enn unge menn vil jobbe gratis for Skiskytter-VM i Holmenkollen i mars. Blant de 1300 frivillige er VM-kvinnenes snittalder 10 år lavere enn mennenes.

– Totalt sett er kjønnsbalansen i frivilligkorpset jevn, men aldersforskjellen ganske stor. 50 prosent av kvinnene er under 35 år, mens bare 28 prosent av mennene er det samme, sier frivilligansvarlig, Harald Sundgot Borgen.

Skiskytter-VM arrangeres i Oslo 2. – 13. mars 2016. Det er ventet over 125.000 tilskuere til arrangementet.

- Gjennomsnittsalderen til kvinnene er 39 år, men mennene er 49 år. Det virker som flere unge kvinner ser verdien av å jobbe frivillig, sier Sundgot Borgen.

Tiltrekker seg flere unge
Store mesterskap tiltrekker seg tradisjonelt sett flere unge frivillige, men for Skiskytter-VM gjelder dette først og fremst unge kvinner.

– Frivilligkorpset under VM er seks år yngre enn en vanlig World Cup, det er takket være kvinner i 20 og 30-årene. Hovedtyngden av menn i korpset er over 50 år, sier Sundgot Borgen.

Kommer sterkere tilbake

Skiskytter-VM brukte kun tre måneder på å fylle de 1300 tilgjengelige plassene i frivilligkorpset. VMs frivilligsjef er ikke overrasket over dominansen blant unge kvinner.

– Vi vet fra forskning at det er en tendens til at menn under 35 år i større grad nedprioriterer frivillig arbeid, men kommer sterkere tilbake senere i livet. Man ser ikke den samme tendensen blant kvinner, sier Sundgot Borgen.

Om Skiskytter VM 2016

Sammen med Norges Skiskytterforbund, Skiforeningen skal VM-selskapet Skiskytter VM 2016 AS arrangere idrettsfest i Oslo fra 3. til 13. mars 2016.

Skiskytter VM 2016 AS har ansvaret for å planlegge og gjennomføre prøve-VM i 2015 og VM i 2016, og eies 70 prosent av Norges Skiskytterforbund og 30 prosent av Skiforeningen. Oslo kommune har vertskapsrollen.