Forbundet for ledelse og teknikk

- FLT organiserer på de samme bedrifter som Fellesforbundet, men har lokale forhandlinger!

Pressemelding   •   mai 13, 2016 14:20 CEST

FLT stiller seg solidarisk bak kravene til Fellesforbundet om å få lokal forhandlingsrett for sine medlemmer. Vi i FLT er en fagforening i LO som organiserer på de samme hoteller, restauranter, kantiner osv. men har avtalefestet både sentral og lokal forhandlingsrett. – Det er veldig spesielt at NHO vil nekte Fellesforbundets medlemmer de samme rettigheter som våre medlemmer har, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. 

Det er derfor ikke et urimelig krav med lokal forhandlingsrett fra Fellesforbundet, slår Jonny Simmenes fast. Rundt 75 prosent av NHOs medlemsbedrifter har i dag lokale forhandlinger. Som oftest er NHO en pådriver for at de vil ha enda mer i lokale forhandlinger enn i de sentrale. Derfor er det pussig at NHO snur dette prinsippet helt på hodet i den pågående konflikten med Fellesforbundet, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Se her: https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Tariffoppgjor-og-lonnsdannelse/Sideartikler/Lokale-lonnsforhandlinger/

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold har uttalt at: «Reiselivet har ikke råd til lønnsoppgjør som gir både i «pose og sekk», først sentrale lønnstillegg på linje med andre næringer, deretter en ekstra runde lokalt. Dette ville fort kunne gi en lønnsutvikling bransjen samlet sett ikke kan bære». Dette er i sterk kontrast til det faktum at FLTs medlemmer som arbeider på samme hoteller og restauranter har både sentrale og tariffestet rett til lokale forhandlinger. Har NHO Reiseliv oversikt over sine tariffavtaler?

Hvem er FLT?: Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et LO-tilknyttet fagforbund med 21.000 medlemmer og organiserer to hovedgrupper; arbeidsledere og tekniske funksjonærer i privat virksomhet deriblant på hoteller og restauranter. 

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes josi@flt.no / 99275345 

Hjemmesiden til FLT: www.flt.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et norsk, LO-tilknyttet fagforbund som ble opprettet i 1951 og organiserer to hovedgrupper; arbeidsledere og tekniske funksjonærer i tekniske stillinger i privat virksomhet. Den siste gruppen er inndelt i ingeniører og teknikere, laboranter, optiske tegnere og tekniske funksjonærer. Forbundet organiserer også i attføringsbransjen, samt teknisk personell innenfor Statens veivesen

FLT har om lag 21 000 medlemmer (2016), og utgir medlemsbladet Ledelse og Teknikk.

Forbundsleder er Jonny Simmens. Han har vært forbundsleder fra 2009