FN-sambandet

FN: Europeiske land må dele på flyktningansvaret

Pressemelding   •   aug 26, 2015 13:52 CEST

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) oppfordrer europeiske land til å støtte de landene som mottar flest flyktninger, og fordele flyktningene seg i mellom.

Problemet kan ikke løses av enkeltland

UNHCR påpeker i dag at det trengs en helhetlig europeisk respons på flyktningsituasjonen. Denne responsen må være basert på solidaritet, og på å fordele ansvaret rettferdig.

- Alle europeiske land og EU må samarbeide, og hjelpe Hellas, Makedonia og Serbia som allerede har sprengt kapasitet. Kapasiteten må styrkes, og flyktningene må fordeles jevnere på de ulike EU-landene, sier talsperson for UNHCR, Melissa Fleming.

Får ikke hjelp i nærområdene

Antallet flyktninger i Syrias naboland og utenfor EUs grenser har steget til 4 089 023. UNHCR påpeker at planene for å hjelpe flyktninger i regionen kun er 33 prosent finansiert. Hvis en vil unngå at flere føler seg tvunget til å flykte videre til Europa, må støtten til nabolandene øke betraktelig.

Flyktningene må behandles humant

UNHCR forventer at opp mot 3000 mennesker daglig vil ankomme grensen mellom Hellas og Makedonia i uken som kommer. Høykommissæren er bekymret for situasjonen til de nyankomne flyktningene.

- Det er avgjørende at disse menneskene blir behandlet humant, og får den mest prekære hjelpen de trenger, sier Melissa Fleming i UNHCR.

UNHCR har plassert personell i grenseområdene for å hjelpe til med mat, vann, ly og tepper.

Mer om flyktninger

Foto: Kostis Ntantamis/Nur Photo/SipaUSA/Scanpix

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.