Utenriksdepartementet

FN-høring av Norge: - Krevende og spennende

Pressemelding   •   des 03, 2009 09:08 CET

- Krevende, spennende og stimulerende, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre om den tre timer lange høringen av situasjonen for menneskerettigheter i Norge i Genève i dag. Det var første gang Norge ble eksaminert under FNs nye ordning med universelle, periodiske gjennomganger av FN-landenes nasjonale arbeid for å respektere og opprettholde menneskerettighetene.

Den såkalte UPR-prosessen tar utgangspunkt i at det enkelte land fremstiler en rapport om gjennomføringen av menneskerettighetene nasjonalt som oversendes FNs menneskerettighetsråd. I tillegg til nasjonale rapporter, for Norges del ble oversendt 8. september i år, fremlegges en rapport som sammenfatter offisielle, relevante FN-dokumenter og en rapport med informasjon og anbefalinger fra sivilt samfunn.

Etter at rapportene er fremlagt, underkastes alle land en høring i MR-rådet der den de respektive nasjonale rapporter presenteres. Det er her FNs medlemsland stiller spørsmål og har anledning til å komme med anbefalinger til det enkelte land. Hvert land må svare for seg hvert fjerde år. Hele 54 land deltok med spørsmål og anbefalinger til den norske delegasjonen og Norge fikk mer enn 100 anbefalinger. Disse skal nå gjennomgås av regjeringen med tanke på hvilke som kan etterkommes eller vurderes nærmere.

- Nesten samtlige land som tok ordet under høringen roste den norske rapportens åpenhet og viljen til saklig selvkritikk som et eksempel til etterfølgelse. Det ble lagt merke til at visepresidenten for sametinget holdt en del av Norges åpningsinnlegg og mange trakk frem hvordan sivilt samfunn var involvert i utarbeidelsen av vår nasjonale rapport. Vi fikk gode tilbakemeldinger for vårt engasjement for menneskerettigheter og likestilling. Men menneskerettighetene er ikke oppnådd en gang for alle, og vi fikk også vi en lang rekke spørsmål om utfordringer vi har, for eksempel på områder som etnisk diskriminering, vold i hjemmet, vold mot kvinner og hatefulle ytringer, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Støre ledet delegasjonen med representanter fra Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Sametinget. En rekke ikkestatlige organisasjoner var også til stede under høringen.

- Den universelle menneskerettighetshøringen er en god en mulighet til å se fremover og forberede seg på morgendagens menneskerettighetsutfordringer, for alle land. Selv om Norge har kommet langt på menneskerettighetssiden, har vi utfordringer. Det bor mennesker i norske gater og nabolag som føler seg stigmatisert eller diskriminert. Vi må bekjempe ekskludering, diskriminering og marginalisering med besluttsomhet og visdom, sier utenriksministeren.

Mer informasjon om høringen av Norge finnes på hjemmesidene til FNs høykommissær for menneskerettigheter.